I den nye struktur på daginstitutionsområdet er der valgt en overordnet bestyrelse. Denne bestyrelse varetager de mere formelle interesser for alle 4 huse, altså for Daginstitutionen Søhøjlandet.

I hvert enkelt enhed/hus har vi et Aktivitetsudvalg.

Fra kommunens side er der lagt op til, at vi inddrager frivillige i institutionen. I alle daginstitutioner har der gennem mange år været tradition for, at inddrage forældrene i arbejdet. Vi ser det som en styrke, at vi har et ”Aktivitetsudvalg” i de enkelte huse.

  • Udvalget er en del af det frivillige arbejde
  • Vi har valgt udvalgene i det enkelte hus, idet det styrker tanken om at aktiviteterne foregår i nærmiljøet
  • Møderne afholdes udenfor institutionsregi
  • Der kan være personalerepræsentation i aktivitetsudvalget. Personalet vil være behjælpelig ved eks. planlægning/afholdelse af større arrangementer, fx sommerfest
  • De enkelte huse står ikke til rådighed for forskellige arrangementer uden for åbningstid. Det er et ansvars og forsikringsspørgsmål.
  • Enkelte arrangementer kan afholdes, efter aftale, udenfor åbningstid. Eks fotografering
  • Der er ikke lagt økonomi ud til udvalgene. Udvalgene kan godt skaffe penge, som så kan gå til et særligt børnearrangement
Udvalgene støtter generelt op om institutionens traditioner ved at organisere, købe ind, uddelegere bagning osv. til eks. sommerfester, arbejdslørdage, jule arrangementer m.m.

Traditionerne er forskellige fra hus til hus!