Bestyrelsens værdigrundlag

Hvordan ser bestyrelsen værdierne i deres arbejde?

Citater fra Forældrene omkring Værdierne!

Sammenhæng:

 • At bestyrelsen sikrer, at der er ens vilkår i alle Børne-husene – fx ifh. til IT politik & Kost politik m.m.
 • At bestyrelsen er bindeled mellem forældre og ledelsen, og medarbejderne og politikerne
 • At der på bestyrelsesmøderne holdes en åben dialog

Dynamik:

 • At man i bestyrelsen lærer af og med hinanden – vidensdeling på tværs
 • At der er en kultur hvor nytænkning, engagement og initiativ er velkommen
 • At vi er åbne overfor inspiration, og for andres måder både at tænke og arbejde på

Kvalitet:   

 • At bestyrelsen fremmer forældre-engagement.
  • Dette gøres ved at være synlig som bestyrelse
  • Fremmer forældrenes ansvarsfølelse over for institutionen
 • At der er god mødestruktur
  • Være forberedt og engageret
  • God mødedisciplin
  • Deadlines
 • Evaluering
  • Følge op på iværksatte projekter & planer

Dialog:

 • At bestyrelsen har rummelighed
  • Konstruktiv og forstående
 • At blive hørt
  • Som forældre af bestyrelse
  • Som repræsentant i bestyrelsen
 • Politikerne
  • Mulighed for at gå i dialog med politikerne