Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilbyder i år 2015 forældre i Daginstitutionen Søhøjlandet en åben anonym rådgivning ”Hjælp til dit barns udvikling og trivsel”.

Flyver om Åben Rådgivning

Forældrefolder om Åben Rådgivning