Gjern Børnehus er beliggende ved Knuds Sø. Vi har den smukkeste udsigt til sø og marker. Vi blev i 2017 udvidet, og vi råder nu over store flotte og lyse lokaler, og en stor naturlegeplads.
Gjern Børnehus er en integreret institution, der er normeret til 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

 

Vuggestuen er delt i to grupper, Ællingerne og Haletudserne. Børnehaven er delt op i tre grupper, Frøer og Ænder (3-4 årige) og Uglerne (5-årige).

 

Gjern Børnehus lægger vægt på, at alle børn trives og udvikler sig i gode børne-fællesskaber, både i naturen og inde. Det er vigtigt, at alle børn får udviklet sprog, motorik, sociale og personlige kompetencer.

 

I vuggestuen har børnenes deres trygge base i hver deres gruppe. Vi vægter tryghed, nærvær og omsorg højt. Børnene kommer ud på vuggestuens legeplads, og der er aktiviteter i små grupper hver formiddag.

 

Vi arbejder med både det fysiske og psykiske børnemiljø. Undersøgelser viser, at rummene har stor betydning for barnets læring og trivsel.

Derfor har alle rum i Gjern Børnehus et tema, og de er indrettet, så børnene kan fordybe sig og få ro til at lege. Vi har for eksempel et byggerum, et “rollelege-rum”, en cafe, et bibliotek, en teatersal og et kreativt værksted. Ude har vi blandt andet en bålhytte, et ude-værksted, mooncar-bane og en børneskov.

 

Hver formiddag er børnene delt op i små grupper. Nogle tager på tur, mens andre er i aktivitet i et af vores rum, enten ude eller inde, sammen med en voksen.

 

Vores ældste børn i børnehaven er i en gruppe for sig selv, hvor der er alderssvarende aktiviteter.

 

I Gjern Børnehus vægter vi, at børnene oplever, at der er sammenhæng i deres liv. Derfor har vi et tæt samarbejde med dagpleje, skole, sfo, ældrecentret og de lokale spejdere.

 

Det vigtigste er vores samarbejde med jer forældre. Derfor bliver I medinddraget i børnenes hverdag i Gjern Børnehus, for at sikre den bedste trivsel for jeres barn.

 

Du kan trykke her og se en video om Gjern Børnehus