2019

Se det pædagogisk årshjul i  Gjern Børnehus

 

 
LÆREPLANSTEMAER:
Vores pædagogiske arbejde og aktiviteter planlægges ud fra de pædagogiske læreplanstemaer. I Daginstitutionen Søhøjlandet har vi udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner.