06.30 - 07.30 Mulighed for morgenmad i fællesrummet.
Vuggestue og børnehaven er sammen.
Vi sidder stille og roligt og spiser. Dagen starter.
Børnene må lege i de forskellige grupperum.
07.30 - 09.00 Aktiviteter og leg
09.00 - 09.30 Pædagogisk samling for alle børn, og vi spiser formiddagsmad
09.30 - 11.30 Aktiviteter, ture og leg
11.30 Frokost
12.00 - 14.00 Børn der har brug for at sove bliver puttet, resten er på legepladsen.
14.00 - 14.30 Frugtcafe
14.30 - 16.00 Indendørs og udendørs aktiviteter og leg
16.00 Vuggestuen og børnehaven samles i fællesrummet


AKTIVITETER:
Hver dag kan børnene lave forskellige aktiviteter, lege inde og ude. Vi tager afsæt i vores pædagogiske læreplaner, relationer og barnets behov.

SAMLING:

Vi holder samling hver dag fra kl. 9.00-9.30. Vi har et stort ønske om, at alle børn er mødt ind til samling. Hvis du ikke har mulighed for at aflevere dit barn inden kl. 9.00, så aftal med personalet, hvordan I sammen gør det bedst, så der forstyrres mindst muligt under samling.

Samling er en meget vigtig del af børnenes dag i daginstitutionen. Til samling laver vi mange forskellige ting. Vi snakker om dagen i dag, og børnene forberedes på, hvad der skal ske i løbet af dagen. Derudover synger vi, fortæller historier, snakker om forskellige begivenheder, laver rim og remser, børnene fortæller for hinanden, vi øver os i at sidde stille, og ikke mindst har vi det hyggeligt og rart sammen. Vi tager blandt andet udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, Fri for Mobberi og meget mere når vi holder samling.