Når jeres barn skal gå i Gjern Børnehus, vil I modtage et velkomstbrev, hvor vi inviterer jer til at komme på besøg så vi kan lægge en plan for opstarten i Gjern Børnehus.

Det er vigtigt for os, at I fortæller, hvis der er noget, der har betydning for jeres barns trivsel, stort som småt. Vi vil også komme til jer, hvis vi har bekymringer om jeres barns trivsel. På den måde kan vi samarbejde om, at jeres barn har det bedst muligt.

Forældremøde: Én gang årligt, inden udgangen af oktober, holder vi et samlet forældremøde for Gjern Børnehus. Her afholdes valg til forældrebestyrelsen.

Aktivitetsudvalg: I Gjern Børnehus har vi nogle forældre som har dannet et aktivitetsudvalg. Deres udgangspunkt er, at de rigtig gerne vil hjælpe til og gøre en forskel for børnene i Gjern. De har, i samarbejde med personalet, foreslået en række aktiviteter, som de er tovholdere for: Arbejdsdag, sommerfest og forældrekaffe.

Forældrekaffe:
Ind imellem har vi forældrekaffe i Gjern. Forældrene inviteres til at komme om morgenen eller eftermiddagen. Her kan forældrene mødes omkring en kop kaffe og en bolle. Snakke og hygge. Børnene nyder i den grad, når deres mor og far er på besøg i deres vuggestue og børnehave.

Forældresamtaler: Der afholdes en samtale når jeres barn starter i Gjern børnehus. Derudover tilbydes der samtaler når jeres barn er to år og fire år. Er der brug for at drøfte jeres barns trivsel, er der samtaler efter behov.

Medicingivning:
Kun ved kroniske sygdomme giver vi medicin. Har jeres barn i en kortere periode brug for medicin, kan lægen ordinere, så det skal gives to gange dagligt.

Allergi: Såfremt Jeres barn lider af allergi, laves der en aftale med stuens personale vedr. særlige hensyn. Hvis det har betydning for kosten skal der foreligge en lægeerklæring.