Praktiske Oplysninger :

Daycare
Vi bruger et elektronisk tjek ind og ud system. Her kan i også melde jeres barn fri eller syg.
På DayCare får I beskeder fra børnehuset, og I kan læse nyhedsbreve mm.
Læs mere om daycare.


GODDAG OG FARVEL:
Det er meget vigtigt for os, at vi får sagt ordentligt goddag og farvel til både jeres barn og jer. Vi får et overblik over, hvilke børn der er kommet og gået, og vi får hilst ordentligt på hinanden. I tjekker jeres barn ind og ud af institutionen via daycare.

Hvis jeres barn hentes af andre, skal I huske at give besked om det.

Vi giver børnene medansvar for at rydde op efter sig. I skal derfor, når i henter jeres barn, regne med lidt tid til oprydning, hvad enten jeres barn leger ude eller inde!

Vi opfordrer Jer til, at I ikke taler i mobiltelefon når I henter og bringer jeres barn.


VI ER VILDE MED AT LEGE UDENFOR:
Jeres barn skal have tøj på i institutionen, der kan tåle vand og må blive snavset. Tøjet skal passe til årstiden. Det skal være praktisk og fornuftigt, og der skal være nok af det!

I garderoben har hvert barn en kasse, hvori der er plads til skiftetøj. Det er en rigtig god vane, ofte at tjekke kassen og få fyldt godt op med tøj. 
    
    HUSK:

  • Bukser
  • Varm trøje
  • Regntøj
  • Gummistøvler
  • Hue og vanter


Fri fra institutionen:
Når jeres barn holder fri, er syg eller lignende, vil vi meget gerne vide besked herom via daycare.

SYGE BØRN:
Syge og smittebærende børn modtages ikke i børnehaven. Når dit barn bliver syg i børnehaven, ringer vi til jer forældre, og beder jer om at hente jeres barn.

”Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.         
 
VURDERING AF SMITTERISIKO
Da børn er mere modtagelige for smitsomme sygdomme end voksne, og da mange sygdomme smitter allerede i inkubationstiden, er det ikke muligt helt at undgå smitte i institutioner. Et enkelt sygdomstilfælde i institutionen giver ofte anledning til, at flere børn bliver smittet. Derfor er det vigtigt, at diagnosen smitsom sygdom stilles hurtigt for at begrænse smittespredning. Hvis personalet er i tvivl, om et barn smitter, kan de anmode barnets forældre om en vurdering fra den behandlende læge og kan eventuelt kræve, at forældrene fremskaffer lægeattest. Hvis lægen finder, at et barn ikke er smittefarligt, kan barnet modtages, hvis det i øvrigt er rask nok til at være i institutionen og ikke kræver særlig pasning I tvivlstilfælde afgør embedslægen, hvornår et barn kan modtages i institution.        

NÅR BARNET BLIVER SYGT I INSTITUTIONEN    
Hvis et barn bliver sygt i institutionen, bør forældrene altid underrettes med henblik på at hente barnet. Særligt i begyndelsen af et sygdomstilfælde er det vigtigt at holde øje med barnets tilstand for at kunne bemærke forandringer. Selv et tilsyneladende fredeligt sygdomstilfælde kan i nogle tilfælde hurtigt udvikle sig i alvorlig retning. Inden barnet bliver afhentet, kan man mindske smitterisikoen ved at lade det opholde sig i et andet rum end de andre børn. Det er dog vigtigt, at barnet hyppigt tilses af en voksen.”
   

Kilde: Sundhedsstyrelsen