Inklusion

Vi bestræber os på at arbejde for at skabe et inkluderende og udviklende læringsmiljø

I daginstitutionen Søhøjlandet bestræber vi os på at arbejde for at skabe et inkluderende og udviklende læringsmiljø for alle børn, således:
 • At alle børn er betydningsfulde deltagere i fællesskaberne - se film
 • At børnene anerkender og respekterer hinanden i leg og sociale samspil - se film
 • At der i børnefællesskaberne er plads til forskellighed - se film
 • At børnene trives og viser glæde ved at være i børnehaven - se film
 • At alle børns ressourcer er i spil - se film

Vi arbejder med:

 • At muliggøre alle børns deltagelse - se film  
 • At skabe de bedst mulige betingelser for en sund og alderssvarende udvikling - se film
 • At de voksne har ansvaret for at sætte rammerne der muliggør det pædagogiske læringsrum - se film
 • Små voksenbestemte grupper og aktiviteter, grupper på tværs af stuer og alder men også alderssvarende og efter behov - se film
 • At de voksne agere som gode rollemodeller, med øje for at skabe det fundament børnene skal vokse og gøres livsduelige på - se film
 • Inddragelse af forældrene i arbejdet med inklusion

I forbindelse med inklusion arbejder vi med "Fri for mobberi" - se film

Læs mere om "Fri for mobberi" her

Der henvises i øvrigt til det fælles inklusions-”mindset” der er udviklet af Silkeborg Kommune, til forældre i daginstitutionerne i Silkeborg.

Find materialet på kommunens hjemmeside