Således arbejder vi med inklusion i daginstitutionen Søhøjlandet - See more at: http://soehoejlandet.silkeborgkommune.dk/Om-os/Inklusion#sthash.KegRbyjE.dpuf
I daginstitutionen Søhøjlandet bestræber vi os på at arbejde for at skabe et inkluderende og udviklende læringsmiljø for alle børn, således:

  • At alle børn er betydningsfulde deltagere i fællesskaberne - se film
  • At børnene anerkender og respekterer hinanden i leg og sociale samspil - se film
  • At der i børnefællesskaberne er plads til forskellighed - se film
  • At børnene trives og viser glæde ved at være i børnehaven - se film
  • At alle børns ressourcer er i spil - se film

Vi arbejder med:

  • At muliggøre alle børns deltagelse - se film  
  • At skabe de bedst mulige betingelser for en sund og alderssvarende udvikling - se film
  • At de voksne har ansvaret for at sætte rammerne der muliggør det pædagogiske læringsrum - se film
  • Små voksenbestemte grupper og aktiviteter, grupper på tværs af stuer og alder men også alderssvarende og efter behov - se film
  • At de voksne agere som gode rollemodeller, med øje for at skabe det fundament børnene skal vokse og gøres livsduelige på - se film
  • Inddragelse af forældrene i arbejdet med inklusion

I forbindelse med inklusion arbejder vi med "Fri for mobberi" - se film

Læs mere om "Fri for mobberi" her

Der henvises i øvrigt til det fælles inklusions-”mindset” der er udviklet af Silkeborg Kommune, til forældre i daginstitutionerne i Silkeborg. Materialet kan ses på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk