Forældresamtaler
Vi tilbyder en samtale 3-5 måneder efter børnehavestarten.
I barnets sidste år i børnehaven, bliver alle tilbudt en samtale, hvis der er tvivl om hvorvidt barnet er skoleparat. Det er endvidere praksis, at forældre eller personale beder om en samtale, hvis der er behov.

Forældremøde
En gang årligt, inden udgangen af oktober måned, holder vi forældremøde for hele børnehaven.
Her afholdes også valg til forældrebestyrelsen.