Kultur

I Resenbro Børnehus, ser vi personlige og sociale kompetencer som grundlaget for hele barnets læring. Disse to områder skal være på plads, for at barnet kan udvikle sig som et helt, aktivt, kreativt, nysgerrigt og demokratisk menneske.

Kultur

I Resenbro Børnehus, vil vi gerne være kendt for et særligt fokus på ”Børnefællesskaber”. Vi oplever i dagligdagen, at rigtig mange af tidens børn er velstimulerede omkring egen kunnen. Blandt andet derfor sætter vi et særligt fokus på fællesskaberne.

Via ”Børnefællesskaberne” tilføres der mange forskellige læringsmuligheder. Dels oplever barnet at have egen værdi i forhold til et fællesskab, og dels oplever barnet nye dynamikker omkring sig selv og andre - nye roller.

Børnene får oplevelsen af forskellige positioner, alt efter hvilket fællesskab der er i spil. Der findes i Børnehuset hele tiden både frivillige fællesskaber og ”påtvungne” fællesskaber. Samtidigt erfarer barnet også, at vi alle er en del af en større enhed, og at vi alle må lære at tage hensyn til andre.

Legen
Børnehave-alderen er den alder, hvor legen er barnets vigtigste beskæftigelse. Derfor tilstræber vi, at der er tid, plads og ro til legen i vores dagligdag.

Gennem legen tilegner barnet sig sin omverden, og udvikler derigennem de forskellige færdigheder, som gør det muligt for barnet at forstå, tilpasse sig og ændre sit liv og færden. Via legen lærer barnet at løse konflikter, indgå kompromis, opbygge venskaber og sidst, men ikke mindst, udvikles sproget markant. De voksne i Børnehuset er ansvarlige for at skabe de mest optimale rammer, både fysiske og psykiske, for barnet, så barnet trygt kan bruge sine ressourcer på at lege og udvikle sig.

Legen er ofte omdrejningspunkt for udviklingen af barnets forskellige kompetencer. Vi siger ikke, at al læring skal leges ind; men vi siger, at det meste af børns læring og integrering af færdigheder foregår gennem leg.