Sorring Børnehus

Sorring Børnehus er en integreret institution, der ligger på Skolebakken 13d i Sorring.

Sorring Børnehus er normeret til 20 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn.

I Sorring Børnehus er der ansat ca. 20 pædagogiske medarbejdere: Pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, inklusionspædagog og i perioder vejledningspædagoger. I øjeblikket er institutionslederen tilknyttet Sorring Børnehus, men man vil dog kunne opleve, at der kan være tværgående ledelsesopgaver mellem Sorring, Voel, Gjern og Resenbro.

Vuggestuegruppen består af et team, der er fordelt på tre grupper: Hvalen, Silden og Storbørns-gruppen. Her er børnene fra 0-3 år.

Børnehavegruppen består af to teams, der er fordelt på fem grupper. I de tre af grupperne: Haren, Hjorten og Ræven, er børnene fra 3-5 år. I de to andre grupper: Uglen og Svalen er børnene 5-6 år.

Alle grupper har tilknyttet faste voksne. Pædagogerne har det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling og trivsel. Alle børn vil også i perioder være tilknyttet en gruppe for 1-årige, 2-årige, 3-årige, 4-årige og 5-årige på tværs af huset. Det sker for at tilgodese de forskellige udviklingstrin som børnene er på.