Årshjul
Se årshjul på læreplaner 2017

Læreplanstema:

Vores pædagogiske arbejde og aktiviteter planlægges ud fra de pædagogiske læreplanstemaer. I Daginstitutionen Søhøjlandet har vi udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner

Sociale kompetencer:
Vi prioriterer den frie leg højt, da det blandt andet er gennem legen, børnene afprøver sig selv i forhold til andre. Det er her deres sociale udvikling stimuleres og venskaber opstår. Børnene øger hele tiden deres evner til at samarbejde og håndtere sociale spilleregler. De kan afprøve forskellige roller, og bearbejde erfaringer og oplevelser.

Sproglig udvikling:
Vi synger, læser, leger sanglege, laver rim og remser for at stimulere barnets sproglige udvikling. Vi snakker med børnene om alt det nære, der rører sig, og sætter ord på, hvad vi gør.

Natur og naturfænomener:
I Sorring Børnehus prioriterer vi udeliv højt, og bruger vores legeplads meget. Børnene leger i sandkassen, cykler, laver bål, snitter, bygger huler og meget mere.  

Kulturelle udtryksformer:
Børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt. Vi leger med modellervoks, laver puslespil, tegner, klipper og maler. Vi tilpasser aktiviteterne efter årstider og højtider. Vi bestræber os på at bruge kulturelle tilbud i Silkeborg.

Krop og bevægelse:
Vi bruger vores egen legeplads. Bevægelse er ofte en stor del af de planlagte aktiviteter f. eks. motorikbane, musik, rytmik, sanglege og ture til skoven. Vi prioriterer højt at give børnene tid, så de kan øve sig i at blive selvhjulpne, og selv tage tøj af og på.

Alsidig personlig udvikling:
Vi vægter fællesskabet i grupperne. Derigennem lærer børnene at have respekt og forståelse for hinanden. Vi snakker om venskaber og følelser. Vi møder det enkelte barn på en anerkendende måde, hvorved selvværdet forstærkes. Det er vores opgave, at det enkelte barn føler sig set, hørt og forstået i Sorring Børnehus.

Kort om SMTTE:
SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er man skal sanse, se, høre, føle, og mærke på vejen mod målet.

SMTTE er en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer:

Sammenhæng:

Baggrund og forudsætninger

Mål:

Hvad vil vi gerne opnå?

Tegn:

På hvilken måde skal vi kunne "se", at vi er på vej mod målet?

Tiltag:

Handlinger

Evaluering:

Registrering/vurdering


FOKUSOMRÅDER

I Sorring Børnehus har vi særligt fokus på:

  • Børnemiljø
  • Børnefællesskaber
  • Sprogarbejde  
  • Lokalt samarbejde med skolen  
  • Forældresamarbejde
  • Sund kost/økologi 
  • Arbejdsfællesskaber
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere