Ny i Sorring Børnehus
Når dit barn skal gå i Sorring Børnehus, vil I modtage et velkomstbrev, hvor vi opfordrer jer til at komme på besøg.

Læs vores velkomstfolder her

Et fælles ansvar
Forældre og personale har et fælles ansvar for at skabe og opretholde et ordentligt samarbejde. Et fælles ansvar for, at dagligdagen fungerer i forbindelse med information og praktiske gøremål.

Vi opfordrer jer forældre til at:

 • Jeres barn møder rask og veludhvilet i børnehaven.
 • I fortæller os, hvis der er noget, der påvirker jeres barns trivsel.
 • I engagerer jer i jeres barns dagligdag.
 • Deltager i forældremøder og arrangementer i Sorring Børnehus.
 • I holder jer orienteret om dagligdagen, og om hvad der i øvrigt sker i børnehaven. Det gør I ved at være opmærksomme på opslag på tavler, månedsplaner, nyhedsbreve og hjemmesiden.
 • I medbringer fodtøj, overtøj, regntøj og skiftetøj til årstiden. Beklædning skal være hensigtsmæssig i forhold til at blive selvhjulpen.
 • I holder styr på jeres børns tøj, vanter, huer og hjemmesko. Skriv navn i. Der må ikke være snore i tøjet!
 • I holder jeres børns garderobe ryddelig - hver dag.
 • I venter på, at jeres børn rydder op når I henter dem.
 • I henter jeres barn, hvis vi ringer og beder jer om det.
 • I kommer til os, hvis I har spørgsmål eller undrer jer over noget.

 

Forældresamtaler: Vi tilbyder en forældresamtale i løbet af de første seks måneder, og derefter efter behov.

Forældremøde: Én gang årligt, inden udgangen af oktober, holder vi et samlet forældremøde for Sorring Børnehus. Her afholdes valg til forældrebestyrelsen, og det pædagogiske personale laver oplæg omkring deres daglige pædagogiske arbejde. Mødet foregår på Skolebakken 13d

Aktivitetsudvalg: I Sorring Børnehus har vi nogle forældre, som har dannet et aktivitetsudvalg. Deres udgangspunkt er, at de rigtig gerne vil hjælpe til og gøre en forskel for børnene i Sorring. De har i samarbejde med personalet foreslået en række aktiviteter, som de er tovholdere for: Arbejdsdag, sommerfest og forældrekaffe.

Forældrekaffe: Ind imellem har vi forældrekaffe i Børnehuset. Forældrene inviteres til at komme, enten om morgenen eller om eftermiddagen. Her kan forældrene mødes omkring en kop kaffe og en bolle. Snakke og hygge. Børnene nyder i den grad, når deres mor og far er på besøg i deres vuggestue og børnehave.

Medicin
Kun ved kroniske sygdomme giver vi medicin. Har jeres barn i en kortere periode brug for medicin, kan lægen ordinere, så det skal gives to gange dagligt.

Allergi
Hvis jeres barn lider af allergi, laves der en aftale med stuens personale om særlige hensyn. Hvis det har betydning for kosten, skal der foreligge en lægeerklæring.