Sorring Børnehus er en integreret institution, ejet og drevet af Silkeborg Kommune. Vi er normeret til 100 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn.

Enheden er en del af Daginstitutionen Søhøjlandet, som også består af Resenbro Børnehus, Voel Børne­hus og Gjern Børnehus m/afd. Troldbjerg.

Vores hus er inddelt i tre torve. Her har børnene base i en tryg, stabil og overskuelig gruppe med fast tilknyttede voksne, hvor vi spiser, holder samling m.m. Samtidig er vi et åbent hus, hvor børnene får lov at færdes frit, hvilket bl.a. giver dem mulighed for at danne relationer på tværs af huset.

Når vi nærmer os den dag, hvor jeres barn skal starte i institutionen, aftaler vi tid til en opstartssamtale. Samtalen har fokus på barnet, og varer ca. en halv time. Her aftaler vi også, hvornår og hvordan den første aflevering skal foregå.