Værdigrundlag

Hvorfor har vi valgt at arbejde med værdier, og hvad er en værdi?

Værdier er noget, vi alle sammen har, og vi lever vores liv på grundlag af værdier, der blandt andet blev grundlagt i vores barndom.

Værdier er dine holdninger og handlingers grundsten som menneske.

Holdninger dannes på grundlag af dine værdier og ligger til grund for din adfærd.

Hvordan du forholder dig til andre mennesker, hænger derfor sammen med dine værdier.

Silkeborg Kommune er en værdibaseret ledet organisation. Vores byråd har valgt de 4 værdier, der skal beskrive vores organisation:

  • Kvalitet
  • Dialog
  • Dynamik
  • Sammenhæng

Værdierne kan guide og rammesætte som modsætning til regelstyring. Dermed kan værdier frisætte og støtte delegering.

Værdierne kan sætte fokus på udviklingstemaer, hvor vi har brug for noget mere, brug for at skrue op, brug for fokus.

De kan samstemme organisationen, give anledning til fælles fortolkninger og forståelser og dermed give en fælles platform for vores institution.

Så kan værdier give identitet. Klargøre ’hvem vi er’, og ’hvordan vi er det’, og dermed også ’hvordan vi er anderledes og specielle og noget særligt’.

Men værdier forpligter også.

Det forudsætter nogle rimeligt ensartede fortolkninger – og det er lige her, udfordringen ligger.

Ledelsen i Daginstitutionen Søhøjlandet har valgt at sætte fokus på Silkeborg Kommunes 4 værdier, men i flere lag.

Hvordan ser man værdierne i praksis i børne-, forældre-, medarbejder og ledelsesfladen?

Læs ledelsens bud på de 4 værdier i alle flader, og hvor, hvordan og hvornår vi ser det i praksis.