Voel Børnehus

Voel Børnehus er beliggende midt i Voel by, sammen med Voel Forsamlingshus og Voel hallerne.

Børn kravler i træer

Velkommen til Voel Børnehus.

Voel Børnehus er normeret til 95 børnehavebørn i alderen 3-6 år.

I Voel Børnehus er vi 14 medarbejdere. Daglig leder, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og køkkenassistent.

I perioder vil der også være praktikanter, inklusionspædagog, vejledningspædagog og talepædagog.

Børnehuset er opdelt i to teams.

Team 1: Mini-gruppen består af tre grupper med børn i alderen 3-5 år.

Team 2: Storbørns-gruppen som er for 5-6 årige børn.

Alle børn er tilknyttet en gruppe, og har tilknyttet faste voksne. I alle grupper er aktiviteterne tilpasset børnenes alder, og pædagogerne har det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling og trivsel.

Vi er et åbent hus, og mange aktiviteter foregår på tværs af grupperne.

Børnene kan lege i hele huset, og kan gennem leg både ude og inde knytte venskaber, blive inspireret og finde udfordringer. 

I Børnehuset er der fuld kostordning.