Børn i sandkasse

Starten i Voel Børnehus
For at gøre starten så god som mulig, vil det være godt at barnet begynder at komme på flere små besøg i børnehaven (tidligst to måneder før opstart) med sine forældre og dagpleje.
Ca. en måned før barnet starter, afholder pædagog, forældre og dagplejer en samtale.
Det er vigtigt, at forældrene viser interesse for, hvad der foregår her i børnehaven, så der kan skabes en samhørighed mellem hjem og børnehave.
En god dialog mellem forældre og personale, er en vigtig forudsætning for et godt børnehaveliv. I er altid velkomne til at tilbringe en dag i børnehaven, eller tage med på tur.           

Fælles feriepasning og lukkedage
Institutionen vil være lukket i ferieperioder. Disse perioder vil fremgå af information fra kommunen, der udsendes i februar måned. I disse perioder etableres pasning for de forældre, der har behov for det. Pasningen finder sted i en af kommunens institutioner. Tilmelding og information udsendes samtidig.

Aktiviteter
Grupperne planlægger deres egne aktiviteter, for en måned af gangen, og der udleveres en månedsplan til forældrene, hvor det fremgår, hvilke aktiviteter der er de enkelte dage.
Der vil med udgangspunkt i aktivitetstemaerne i den pædagogiske læreplan, være aktiviteter på tværs af grupperne.