Studerende

Hvis du er studerende eller praktikant, vil du i Søhøjlandet møde et engageret og veluddannet personale, der alle yder en stor indsats for at vi har god trivsel og læring, både i børnehøjde og voksen højde.

Indenfor de næste par år, vil alle vores pædagoger havde et diplommodul enten i medie pædagogik, Inklusion, eller sprog arbejde.

Vores mål med dit  praktikforløb, vil være at du får et godt forløb der både udvikler dig og afklarer dig ift. din fremtid. Du vil desuden via de krav og forskellige værktøjer du bliver præsenteret for, opleve en større robusthed i din relations-sfære.

Som studerende, vil du via din praktikansvarlige blive udfordret, og sammen vil I planlægge læringsforløb, der giver netop dig mening.

I alle Søhøjlandets huse arbejdes der i større eller mindre omfang med:

  • Fremtidens Dagtilbud
  • Børnemiljø
  • Fri for Mobberi
  • Vidensdeling imellem de enkelte Huse
  • Tidlig opsporing
  • 0-18 års overgange
  • M.m.

Forskellige praktikker

Vi har flere medarbejdere i Søhøjlandet, der kan tage vare på de forskellige slags praktikker. Vi har ofte folk i praktik fra:

Folkeskolen – Produktionshøjskolen – Flexjob – PAU – Job afklaring – virksomhedspraktik osv.

Bekendtgørelse om uddannelsen til Professionsbachelor som pædagog § 9:

§ 9: praktikbeskrivelsen skal ifølge paragraffen indeholde følgende:

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder

2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Stk. 2. praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med kompetencemålene for praktikperioden.

Stk. 3. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet i første, anden og tredje praktikperiode, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode.

Læs mere på retsinformation.dk

Link til uddannelsesplan

Udkast til ansættelsessamtale i Daginstitutionen Søhøjlandet

Praktikpladsbeskrivelse

På baggrund af opfordring fra pædagogseminarierne, har Daginstitutionen Søhøjlandet udarbejdet en uddannelsesplan for øvelses-, samt studerende i 1. og 2. lønnede praktik.
Daginstitutionen Søhøjlandet har løbende pædagogstuderende.

Læs Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende