Denne side er under udarbejdelse.

Resenbro Børnehus er fordelt på 2 forskellige adresser.

Forårsvej

Forårsvej 6 er en afdeling med plads til ca. 53 børn. Dette hus ligger lige op til skoven, og med kort gåafstand til den kunstige sø.

Ådalen

Skellerupvej 20 er en villa ved siden af skolen med plads til ca. 22 børn. Dette hus ligger ligeledes tæt ved skoven.

Læs mere om Resenbro Børnehus

Det første besøg sammen med forældrene

Barnet præsenteres for de voksne på sin egen stue. I bliver vist rundt, og I får hilst på nogle af de andre voksne, køkken-assistenten og den daglige leder.
Vi fortæller om rummene og deres funktion, og om hvordan vi er delt op, gruppevis og på funktioner. Da vi er et åbent hus, foregår mange aktiviteter på tværs af stuerne.

Vi får snakket om barnets vaner, om hvad barnet kan lide, og om det skal sove osv. På den måde kan vi i fællesskab give dit barn den bedst mulige start i børnehaven.

Se hele vores forældrefolder (pdf).

Resenbro Børnehus har en ugentlig struktur og faste traditioner.

Børnehuset er et sted, hvor dit barn befinder sig mange af de vågne timer. Vi har derfor en ugentlig struktur, som gør ugen forskellig for både børn og personale.

Disse ting giver ugen forskelligt indhold og struktur:

 • Ture ud af huset
 • Ture ud i skoven
 • Musik og fabulatoriet
 • Gymnastik i skolens hal
 • Løb om morgenen

Hen over året har Resenbro Børnehus også forskellige traditioner, som både børn og voksne altid glæder sig meget til. I forbindelse med disse traditioner, er I som forældre og bedsteforældre, selvfølgelig også med.

Disse traditioner kommer hvert år:

 • Fastelavn
 • Bedsteforældredag fordelt på to dage
 • Påskefrokost
 • Sommerfest for børn og forældre
 • Arbejdslørdag
 • Forældremøde
 • Julefrokost
 • Julekaffe & julehygge

Da datoen for højtiderne svinger lidt, laver vi en datooversigt først på året. Oversigten bliver delt ud til alle, og derefter lagt på hjemmesiden.

I Resenbro Børnehus, ser vi personlige og sociale kompetencer som grundlaget for hele barnets læring. Disse to områder skal være på plads, for at barnet kan udvikle sig som et helt, aktivt, kreativt, nysgerrigt og demokratisk menneske.

I Resenbro Børnehus, vil vi gerne være kendt for et særligt fokus på ”Børnefællesskaber”. Vi oplever i dagligdagen, at rigtig mange af tidens børn er velstimulerede omkring egen kunnen. Blandt andet derfor sætter vi et særligt fokus på fællesskaberne.

Via ”Børnefællesskaberne” tilføres der mange forskellige læringsmuligheder. Dels oplever barnet at have egen værdi i forhold til et fællesskab, og dels oplever barnet nye dynamikker omkring sig selv og andre - nye roller.

Børnene får oplevelsen af forskellige positioner, alt efter hvilket fællesskab der er i spil. Der findes i Børnehuset hele tiden både frivillige fællesskaber og ”påtvungne” fællesskaber. Samtidigt erfarer barnet også, at vi alle er en del af en større enhed, og at vi alle må lære at tage hensyn til andre.

Legen

Børnehave-alderen er den alder, hvor legen er barnets vigtigste beskæftigelse. Derfor tilstræber vi, at der er tid, plads og ro til legen i vores dagligdag.

Gennem legen tilegner barnet sig sin omverden, og udvikler derigennem de forskellige færdigheder, som gør det muligt for barnet at forstå, tilpasse sig og ændre sit liv og færden. Via legen lærer barnet at løse konflikter, indgå kompromis, opbygge venskaber og sidst, men ikke mindst, udvikles sproget markant. De voksne i Børnehuset er ansvarlige for at skabe de mest optimale rammer, både fysiske og psykiske, for barnet, så barnet trygt kan bruge sine ressourcer på at lege og udvikle sig.

Legen er ofte omdrejningspunkt for udviklingen af barnets forskellige kompetencer. Vi siger ikke, at al læring skal leges ind; men vi siger, at det meste af børns læring og integrering af færdigheder foregår gennem leg.

Kultur

Afbud

Hvis jeres barn er syg eller holder fri, vil vi gerne have besked inden kl. 9.
Send en SMS på mobilnummer 29 11 56 68.

Aflevering/afhentning

Husk at sige goddag og farvel til en voksen. Dette er meget vigtigt!

Ankomst/morgenmad

Vi er samlet i fællesrummet i morgentimerne, hvor barnet har mulighed for at få morgenmad.

Fødselsdag

Vi har udarbejdet en pjece med gode råd og ideer ved afholdelse af fødselsdage. Spørg personalet.

Vi håber, at I vil respektere vores anvisninger.
Vi er p.t. en af de eneste børnehaver der stadigvæk går til hjemmefødselsdage.

Læs pjece om fødselsdage.

Kostordning

I følge dagtilbudsloven skal vi med den nuværende betaling tilbyde et sundt frokostmåltid. Vi har i stedet for valgt, at tilbyde en fuldkostordning.
Det betyder for jer som bruger/forældre at I ikke selv skal medbringe noget.

Legetøj

Vi har valgt, at børnene ikke må medbringe legetøj i børnehaven.

Medicin

Normalt giver børnehavens personale ikke medicin til syge børn.
Hvis jeres barn lider af allergi eller anden kronisk sygdom, kan der laves aftaler med stuens personale.

Påklædning

Klæd barnet praktisk på, så det kan røre sig, både ude og inde.
Husk hjemmesko og skiftetøj.
Barnets tøj og sko må gerne være forsynet med navn.
Om fredagen skal garderoben tømmes af hensyn til rengøring.

Sygdom

Barnet modtages ikke i institutionen, hvis det er sygt. Barnet modtages igen, når det er rask og kan deltage i alle børnehavens aktiviteter.

Forældresamtaler

Vi tilbyder en samtale 3-5 måneder efter børnehavestarten.
I barnets sidste år i børnehaven, bliver alle tilbudt en samtale, hvis der er tvivl om hvorvidt barnet er skoleparat. Det er endvidere praksis, at forældre eller personale beder om en samtale, hvis der er behov.

Forældremøde

En gang årligt, inden udgangen af oktober måned, holder vi forældremøde for hele børnehaven.
Her afholdes også valg til forældrebestyrelsen.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Resenbro Børnehus.

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn