Skip til hoved indholdet
    Hjem Børnehuset Forårsvej

Børnehuset Forårsvej

Velkommen til Børnehuset Forårsvej

Børnehuset Forårsvej ligger lige ved siden af skoven og den kunstige sø. Vi har en dejlig naturlegeplads, og udelivet er en stor del af vores hverdag.

Børnehuset Forårsvej er en integreret institution, der er normeret til ca. 15 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn.

Vuggestuen består af en gruppe på ca. 15 børn. Gruppen hedder Rævene. I vuggestuen har børnenes deres trygge base. Vi vægter at dele børnene i helt små børnefællesskaber for at skabe trygge rammer for barnet.

Ved siden af vuggestuen ligger Bæverne, hvor de yngste børnehavebørn har til huse.

Ræve og Bævere samarbejder, så overgangen fra vuggestue til børnehave kommer helt naturligt.

De ældste børnehavebørn hedder Grævlinge. De er en stor gruppe, som er delt i mindre grupper hver dag til aktiviteter, samling og spisning.

Der er tilknyttet faste voksne til hver gruppe.

I Børnehuset Forårsvej lægges vægt på, at alle børn trives og udvikler sig i gode børnefællesskaber, både i naturen og inde. Det er vigtigt, at vi indretter vores læringsmiljøer både ude og inde, så de understøtter jeres barns udvikling, læring og trivsel.

I Børnehuset Forårsvej prioriterer vi, at børnene oplever, at der er sammenhæng i deres liv. Derfor har vi et tæt samarbejde med dagpleje, skole, sfo, ældrecentret og de lokale spejdere.

Det vigtigste er vores samarbejde med jer forældre. Derfor bliver I medinddraget i børnenes hverdag i Børnehuset Forårsvej, for at sikre den bedste trivsel for jeres barn.

Vi glæder os til at se jer.

Læs mere om Børnehuset Forårsvej

x

6.30 - 07.30:
Vi åbner sammen i vuggestuen

07.30 - 09.00:
Aktiviteter og leg.

09.00 - 09.30: 
Pædagogisk samling for alle børn og vi spiser formiddagsmad.

09.30 - 11.00/11.30: 
Aktiviteter, ture og leg.

11.00: 
Frokost i vuggestuen.

11.30: 
Frokos i børnehaven.

12.00 - 14.00: 
Børn der har brug for at sove bliver puttet, resten er på legepladsen.

14.00 - 14.30: 
Frugtcafe.

14.30 - 16.00: 
Indendørs og udendørs aktiviteter og leg.     

16.00: 
Vuggestuen og børnehaven samles.

 

AKTIVITETER:

Hver dag kan børnene lave forskellige aktiviteter, lege inde og ude. Vi tager afsæt i vores pædagogiske læreplaner, relationer og barnets behov.

SAMLING:

Vi holder samling hver dag fra kl. 9.00-9.30. Vi har et stort ønske om, at alle børn er mødt ind til samling. Hvis du ikke har mulighed for at aflevere dit barn inden kl. 9.00, så aftal med personalet, hvordan I sammen gør det bedst, så der forstyrres mindst muligt under samling.

Samling er en meget vigtig del af børnenes dag i daginstitutionen. Til samling laver vi mange forskellige ting. Vi snakker om dagen i dag, og børnene forberedes på, hvad der skal ske i løbet af dagen. Derudover synger vi, fortæller historier, snakker om forskellige begivenheder, laver rim og remser, børnene fortæller for hinanden, vi øver os i at sidde stille, og ikke mindst har vi det hyggeligt og rart sammen. Vi tager blandt andet udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, Fri for Mobberi og meget mere når vi holder samling.

TRADITIONER:

FASTELAVN:

Vi fejrer fastelavn mandagen efter fastelavn. Børn og voksne er udklædte. Vi holder samling hvor vi synger. Efterfølgende slår vi katten af tønden i fællesrummet. Vi spiser fastelavnsboller og får saftevand. Arrangementet starter kl. 09.00. Udklædte forældre er meget velkomne til at deltage.

PÅSKE:

I ugen op til påsken klipper, klistrer og maler vi. Ugen før Palmesøndag holder vi påskefrokost sammen med børnene. Mens vi har påskefrokost kommer påskeharen forbi ude på legepladsen. Påskeharen gemmer æg, som vi alle går ud og finder efter frokosten.

BEDSTEFORÆLDREDAG:

Vi afholder bedsteforældredag en gang om året. Vi laver invitationer, som kommer i børnenes garderober. Det er en hyggelig dag for både børn og bedsteforældre.

SOMMERFEST:

Sommerfesten afholdes en aften i juni. Temaet kan være forskellige boder, cirkus eller skuespil. Forældre og søskende er velkomne..

DET SØRME, DET SANDT, DECEMBER!

I december måned får vi besøg af drillenisser, som alle er friske på at lave en masse nisserier med børnene. Nisserne kommer på skift med børnene hjem. De har hver en lille bog, hvori forældrene kan skrive lidt om besøget. V holder samling hver dag, hvor vi læser højt af nissernes bøger. Vi klipper og klistrer, og laver hemmeligheder. Vi holder børnejulefrokost hvor vi får besøg af julemanden, danser om juletræet i fællesrummet, spiser godteposer og hygger. Op til jul er vi til julegudstjeneste i kirken.

Julehyggedag for forældre og børn afholder vi den sidste fredag i november. Vi laver juleværksted, hvor vi klipper og klistrer julepynt, som hænges på børnehavens juletræ, og vi laver juledekorationer og julehygger. Vi serverer gløgg, saft og æbleskiver.

 

I Daginstitutionen Søhøjlandet har vi i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en kostpolitik.

 

08.30-09.00 Børnene har mulighed for at spise formiddagsmad

11.00-11.45 Børnene og de voksne spiser frokost

14.00-14.30 Børnene spiser eftermiddagsmad

FORMIDDAGSMAD:

Børnene tilbydes grøntsager, frugt og brød.

FROKOST:

Børnene spiser sammen i deres grupper. Tre gange ugentligt spiser vi rugbrød med forskelligt pålæg. To dage om ugen serveres der varme retter.

EFTERMIDDAGSMAD:

Der tilbydes brød, frugt, grøntsager og lignende.

MÆRKEDAGE:

Vi har i løbet af året nogle mærkedage, som typisk er i forbindelse med vores traditioner som for eksempel fastelavn og påske. Mærkedagene betyder blandt andet, at vi denne dag kan servere lidt sødt  til børnene.

Se rapport fra Fødevarestyrelsen.

Læs Daginstitutionen Søhøjlandets fælles kostpolitik

Aflevering/afhentning

Når I afleverer jeres barn, og kommer ind i garderoben eller det fællesrum, der tilhører den gruppe jeres barn er i, er der en infoskærm. Her trykker I jeres barn ind når I afleverer det, og ud når I afhenter. I skal også oplyse tidspunkter for, hvornår jeres barn bliver afleveret, og hvornår I afhenter. Det er også her I skriver, hvis jeres barn bliver hentet af andre end mor/far.
Derudover vil vi gerne have, at I altid siger goddag og farvel til en medarbejder. 

Forsikring

Vær opmærksomme på, at Silkeborg Kommune ikke længere har en kollektiv ulykkesforsikring for børn. Bemærk dog, at tandskader, der måtte ske i den tid, børn er i kommunens varetægt, er dækket af den kommunale tandpleje, indtil barnet fylder 18 år, men skal stadig meldes til egen forsikring.

Fødselsdag

Vi afholder alle fødselsdage i børnehuset, hvor I meget gerne må deltage. Vi holder fødselsdage i vores egen primærgruppe. I må også gerne medbringe noget mad eller andet. Aftal med personalet i god tid, hvornår jeres barns fødselsdag skal fejres og om der evt. skal deles noget ud, så vi kan informere køkkenet. Fødselsdag i vuggestuen holdes gerne kl. 9.00. I børnehaven er der også mulighed for at holde fødselsdag kl. 14. 

Legetøj

Man må gerne have legetøj med når der er legetøjsdag. 

Medicin

Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme. Her skal det være i original emballage med tydelig ordinering.

Påklædning

Vuggestuen:

Vuggestuen sørger for bleer, krybbe og udstyr i form af godkendt sele, dyne, pude med videre.

Børnehaven:

Medbring selv bleer. Soveudstyr sørger vi for. Men tag gerne et sovedyr eller lignende med.

Vuggestue og børnehave:

Vi vægter udelivet meget højt, og er ude i al slags vejr.
Det er derfor vigtigt, at jeres barn altid har rigeligt med skiftetøj i garderoben, både inde- og udetøj.
Tjek derfor, inden I går hjem, om overtøj og støvler er tørre. Husk navn i alt tøjet.

Sygdom og feriedage

Holder jeres barn fri eller er syg, taster I det ind i AULA. Denne besked vil vi gerne have inden kl. 9 af hensyn til planlægning af dagen.
Efter en sygeperiode modtages barnet igen, når det kan følge den almindelige dagsrytme.


Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse samt ændring af modul, skal gøres ved at bruge den digitale pladsanvisning.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Forårsvej.

Vil du vide mere, kan der læses om baggrund for det pædagogiske tilsyn her

x

Vi vægter et tæt samarbejde med jer forældre!

Når jeres barn skal gå i Resenbro Børnehus, vil I modtage en velkomstmail, hvor barnets nye gruppe inviterer jer til en samtale, så vi kan lægge en plan for opstarten.

Det er vigtigt for os, at I fortæller, hvis der er noget, der har betydning for jeres barns trivsel, stort som småt. Vi vil også komme til jer, hvis vi har bekymringer om jeres barns trivsel. På den måde kan vi samarbejde om, at jeres barn har det bedst muligt.

Læs mere om forældresamarbejde i dagtilbud

Forældremøde:

Én gang årligt, inden udgangen af oktober, holder vi et samlet forældremøde for Resenbro Børnehus. Her afholdes valg til forældrebestyrelsen.

Aktivitetsudvalg:

I Børnehuset Forårsvej har vi nogle forældre som har dannet et aktivitetsudvalg. Deres udgangspunkt er, at de rigtig gerne vil hjælpe til og gøre en forskel for børnene . De har, i samarbejde med personalet, foreslået en række aktiviteter, som de er tovholdere for som f.eks. sommerfest, julefest og forældrekaffe.

Forældresamtaler:

Der afholdes en samtale, når jeres barn starter i børnehuset. Derudover tilbydes der samtaler, når jeres barn er to år og fire år. I er altid velkommen til at aftale en samtale med en pædagog.

Ved overgang til skole holdes et overgangsmøde mellem børnehave og forældre, og her skrives en fælles overgangsbeskrivelse, som vi spørger om jeres tilsagn til, at skolen får adgang til at læse.

Daniela Toft Husum

Daglig leder

+4520112672

DanielaToft.Husum@silkeborg.dk

Dagtilbuddet Søhøjlandet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt