Skip til hoved indholdet
  Hjem Dagtilbuddet Søhøjlandet

Dagtilbuddet Søhøjlandet

Dagtilbuddet Søhøjlandet består af fem børnehuse samt Dagplejen Søhøjlandet.

Alle fem børnehuse og Dagplejen Søhøjlandet ligger i lokalområder i Silkeborg Kommune.

Se nærmere under de enkelte huse og dagplejen.

Gjern Børnehus

Børnehuset Stidalsvej

Børnehuset Forårsvej

Voel Børnehus

Sorring Børnehus

Dagplejen Søhøjlandet

Læs mere om Dagtilbuddet Søhøjlandet

Vi bruger Aula i dit barns dagpleje, vuggestue eller børnehave til at skrive mellem dagtilbud og hjem, vise billeder fra hverdagen, taste komme/gå oplysninger ind, mm

Læs mere om AULA på Silkeborg Kommunes fælles hjemmeside om AULA

Du kan få dit barn passet på de fleste af skolens feriedage.
 
Der er ingen pasning 5. juni og 24. december.

Se overblik over feriepasning i Daginstitutionen Søhøjlandet og Dagplejen Søhøjlandet

Læs mere om ferie og lukkedage

I Dagtilbuddet Søhøjlandet bestræber vi os på at arbejde for at skabe et inkluderende og udviklende læringsmiljø for alle børn, således:

 • At alle børn er betydningsfulde deltagere i fællesskaberne 
 • At børnene anerkender og respekterer hinanden i leg og sociale samspil 
 • At der i børnefællesskaberne er plads til forskellighed 
 • At børnene trives og viser glæde ved at være i børnehaven 
 • At alle børns ressourcer er i spil 

Vi arbejder med:

 • At muliggøre alle børns deltagelse 
 • At skabe de bedst mulige betingelser for en sund og alderssvarende udvikling 
 • At de voksne har ansvaret for at sætte rammerne der muliggør det pædagogiske læringsrum 
 • Små voksenbestemte grupper og aktiviteter, grupper på tværs af stuer og alder men også alderssvarende og efter behov 
 • At de voksne agere som gode rollemodeller, med øje for at skabe det fundament børnene skal vokse og gøres livsduelige på 
 • Inddragelse af forældrene i arbejdet med inklusion

I forbindelse med inklusion arbejder vi med "Fri for mobberi"

Læs mere om "Fri for mobberi" her

Der henvises i øvrigt til det fælles inklusions-”mindset” der er udviklet af Silkeborg Kommune, til forældre i daginstitutionerne i Silkeborg.

Find materialet på kommunens hjemmeside

 

Vi har fokus på udvikling af pædagogiske miljøer, der understøtter kerneopgaven - trivsel, samspil og læring for alle børn

Dagtilbuddet Søhøjlandets pædagogiske læreplan

Forældrebestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter fra alle børnehuser og dagplejen samt institutionslederen og en daglig leder.

Forældrehåndbogen

Læs håndbogen for forældre i daginstitutionsbestyrelser.


Forretningsorden

Læs forretningsorden ved forældrebestyrelsesmøder i Dagtilbuddet Søhøjlandet2024


Medlemmer af bestyrelsen

Daginstitutionen Søhøjlandets bestyrelse består af repræsentanter fra alle enheder. Både forældre og personale.

Se medlemmer af bestyrelsen i Dagtilbuddet Søhøjlandet 2024

Kostpolitik

Daginstitutionen Søhøjlandet har udarbejdet en fælles kostpolitik.

Læs Daginstitutionen Søhøjlandets kostpolitik

Link til politikker og strategier

Læs Silkeborg Kommunes politikker og strategier på 0-18 års området.

Søvnpolitik

Læs søvnpolitik

Fødselsdage

Afholdelse af fødselsdage

Vi afholder alle fødselsdage i Børnehusene. I må meget gerne deltage i fødselsdagsfesten i børnehuset. I må også gerne medbringe noget mad eller andet. Aftal med personalet i god tid, hvornår jeres barns fødselsdag skal fejres og om der evt. deles noget ud, så vi kan informere køkkenet.

Ønsker I at invitere børnene hjem, er det vigtigt at det enten er hele gruppen, en årgang, alle drengene eller pigerne. Vi vil rigtig gerne informeres, sådan at vi kan forklare de børn, der ikke skal med, "logikken" i invitationerne (det er alle drengene, eller uglerne...).

Fødselsdage I holder hjemme er uden personalets deltagelse, men vi vil gerne være behjælpelige med at gøre gruppen klar, hvis det er i vores åbningstid. 

I Silkeborg Kommunes beredskabsplan finder du de planer, medarbejdere skal bruge, hvis der opstår en alvorlig og uventet hændelse.
 
I Silkeborg Kommune er der udarbejdet fælles aftaler om, hvad man gør som medarbejder og leder hvis der sker et uheld eller man står i en pludselig situation, som kræver hurtig handling. Disse indsatsplaner kan findes her:

Beredskabsplaner - Delplaner for Børne og Familieafdelingen og Skoleafdelingen

For at være beredt på sådanne situationer, er det væsentligt at alle børnehus har:

 • Evakueringsplan
 • En plan for kommunikation til forældrene
 • En plan for etablering af nødpasning

Tværgående samarbejde er væsentligt, når børn skifter mellem tilbud eller hvis der er bekymring for et barns trivsel og udvikling.
 
De kommunale dagtilbud i Silkeborg har et fast samarbejde med de andre lokale dagtilbud og skoler for at understøtte en god overgang for alle.

Desuden arbejder alle kommunale dagtilbud med Trivsel på Tværs, som omfatter et tæt samarbejde med forældre og andre faggrupper, hvis der er bekymring for et barn. Alle dagtilbud har faste kontaktpersoner i Pædagogisk Praksis og Læring, i Familierådgivningen og i Sundhedsplejen. Dagtilbuddet vil altid aftale det med forældrene, før de henvender sig til andre faggrupper om et barn.

Er du studerende og gerne vil i praktik hos os, kan du læse nærmere i praktikbeskrivelserne, som findes på Praktikportalen.

Dagtilbuddet Søhøjlandet har en mentorordning for alle nye fastansatte medarbejdere. 

x

Dagtilbuddet Søhøjlandet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt