Skip til hoved indholdet
  Hjem Sorring Børnehus

Sorring Børnehus

Sorring Børnehus er en integreret institution. Sorring Børnehus er normeret til 36 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn.

I Sorring Børnehus er der ansat ca. 20 pædagogiske medarbejdere: Pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, inklusionspædagog og i perioder vejledningspædagoger. I øjeblikket er institutionslederen tilknyttet Sorring Børnehus, men man vil dog kunne opleve, at der kan være tværgående ledelsesopgaver mellem Sorring, Voel, Gjern og Resenbro.

Vuggestuegruppen består af et team, der er fordelt på tre grupper: Hvalen, Silden og Søstjernerne. Her er børnene fra 0-3 år.

Børnehaven består af to teams.

På nuværende tidspunkt er der på Skovtorvet to basisgrupper: Haren og Ræven. På Ræven går de 4-5-årige og på Ræven går de 5-6-årige (storbørnsgruppen).

Fugletorvet er også opdelt i to basisgrupper: Svalen og Uglen. På Svalen går de 3-4-årige og på Uglen går de 2-3-årige.

Vi arbejder så vidt det er muligt i små børnefællesskaber med udgangspunkt i behov og nærmeste udviklingszone.

Afhængig af børnetal, aldersfordeling og behov kan strukturen ændre sig ift. gruppesammensætning og tilknyttede voksne.

Læs mere om Sorring Børnehus

x

6.30:
Vuggestue og børnehave åbner.
Vuggestuebørnene afleveres på Silden i vuggestuen og børnehavebørnene på Fugletorvet i børnehaven.

7.30:
Skovtorvet går på eget torv.

8.30: 
Formiddagsmad

Indtil 9.00:
Aktiviteter og leg

9.00-10.45
Børnene samles så vidt muligt i små grupper med voksenplanlagte lege og aktiviteter.

10.30:
Frokost i vuggestuen.

11.00
Frokost i børnehaven

11.30:
Vuggestuebørn puttes. 
De børn der sover formiddagslur samles på den ene stue.

12.00-14.00
Børn fra børnehaven der har brug for at sove, bliver puttet, resten går på legepladsen

14.00-14.30
Eftermiddagsmad

14.30-16.00
Indendørs og udendørs aktiviteter og leg

16.00
Børnehaven og vuggestuen samles i fællesrummet


Aktiviteter:
Hver dag kan børnene lave forskellige aktiviteter, lege inde og ude. Vi tager afsæt i vores pædagogiske læreplaner.

Samling:
Vi samles i små børnefællesskaber hver dag fra kl. 9.00-10.30/11.00. Vi har et stort ønske om, at alle børn er mødt ind til samling. Hvis du ikke har mulighed for at aflevere dit barn inden kl. 9.00, så aftal med personalet, hvordan I sammen gør det bedst, så der forstyrres mindst muligt under samlingen.

De små børnefællesskaber er en meget vigtig del af børnenes dag i daginstitutionen. Her kan børn og voksne mødes i grupperne omkring en snak om dagens struktur, lege og aktiviteter, der er planlagt af den voksne med udgangspunkt i børnene og nærmeste udviklingszone.

 

Traditioner

Fastelavn:
Fastelavn fejrer vi med et arrangement, der starter kl. 9. Både børn og voksne er udklædte. Vi holder samling, hvor vi synger, og bagefter slår vi katten af tønden. Vi spiser fastelavnsboller og får saftevand. Udklædte forældre er meget velkomne til at deltage.

Påske:
I ugen op til påsken klipper, klistrer og maler vi. Vi holder påskefrokost sammen med børnene.

Bedsteforældredag:
Vi afholder bedsteforældredag. Vi laver invitationer, som kommer i børnenes garderober. Børnene kan sammen med bedsteforældrene gå rundt til forskellige aktiviteter. Bedsteforældrene medbringer selv en madkurv, som de spiser sammen med børnene. Oftest tager bedsteforældrene børnene med sig hjem. Arrangementet foregår mellem kl. 09.30-14.00.

Sommerfest:
Sommerfesten afholdes en aften i juni. Temaet kan være forskellige boder, cirkus eller skuespil. Alle medbringer en ret, som vi serverer på et fælles tag-selv-bord. Arrangementet foregår mellem kl. 16.00-18.00. Forældre og søskende er velkomne!

Legetøjsdage:
Den sidste fredag i hver måned har vi ”Legetøjsdag”, hvor børnene må have et stykke legetøj med.

Det sørme, det sandt, december!
I december planlægger vi forskellige juleaktiviteter og lege. Vi klipper og klistrer, og laver hemmeligheder. Vi holder børnejulefrokost. Den sidste dag op til jul danser vi om vores store juletræ i fællesrummet. Op til jul er vi til julegudstjeneste i Dallerup Kirke. Storbørnsgruppen går Lucia.

Julehyggedag for forældre og børn afholder vi i løbet december. Vi serverer gløgg, saft og æbleskiver.

Aktivitetsudvalget står for forplejningen.

I Sorring Børnehus har forældrene valgt en fuldkostordning. Det betyder, at samtlige måltider er finansieret af forældrebetaling.
Der er valg til fuldkostordningen hver andet år.

I Daginstitutionen Søhøjlandet har vi i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en kostpolitik.

08.30-09.30 Børnene har mulighed for at spise formiddagsmad
11.00-11.30 Børnene og de voksne spiser frokost
14.00-14.30 Børnene har mulighed for at spise eftermiddagsmad

Formiddagsmad:
Børnene tilbydes grøntsager, frugt og brød.

Frokost:
Børnene spiser sammen i deres grupper. To gange ugentligt spiser vi rugbrød med forskelligt pålæg. Tre dage om ugen serveres der varme retter eller andet.

Eftermiddagsmad:
Der tilbydes brød, frugt, grøntsager og lignende.

Mærkedage:
Vi har i løbet af året nogle mærkedage, som typisk er i forbindelse med fødselsdage og vores traditioner. Ved de lejligheder kan der blive serveret lidt sødt.

Se rapport fra Fødevarestyrelsen

kostpolitik 2023

Sorring Børnehus
Skolebakken 13D
8641 Sorring


Åbningstider:

Man-tors: 6:30 - 16:45
Fredag: 6:30 - 16:30

 

Aflevering/afhentning
Når I afleverer jeres barn, og kommer ind på det torv, der tilhører den gruppe jeres barn er i, er der en infoskærm. Her trykker I jeres barn ind når I afleverer det og ud når I afhenter. I skal også oplyse tidspunkter for, hvornår jeres barn er blevet afleveret, og hvornår I afhenter. Det er også her I skriver, hvis jeres barn bliver hentet af andre end mor/far.
Derudover vil vi gerne have, at I altid siger goddag og farvel til en medarbejder. 

Forsikring
Vær opmærksom på, at Silkeborg Kommune ikke længere har en kollektiv ulykkesforsikring for børn. Bemærk dog, at tandskader, der måtte ske i den tid, børn er i kommunens varetægt, er dækket af den kommunale tandpleje, indtil barnet fylder 18 år.  

Fødselsdag
Vi afholder alle fødselsdage i børnehuset, hvor I meget gerne må deltage. Vi holder fødselsdage i vores egen primærgruppe. I må også gerne medbringe noget mad eller andet. Aftal med personalet i god tid, hvornår jeres barns fødselsdag skal fejres og om der evt. skal deles noget ud, så vi kan informere køkkenet. Fødselsdag i vuggestuen holdes gerne kl. 9.00. I børnehaven er der også mulighed for at holde fødselsdag kl. 14.
I den forbindelse udleverer vi en lille skrivelse, hvis indhold skal være med til at sikre, at vi holder os indenfor institutionens vedtagne kostpolitik.

Kostordning
Hoved- og mellemmåltiderne bliver tilberedt af vores kostansvarlige og vores køkkenassistent, der sørger for at lave sund og nærende mad.

Medicin
Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme.

Påklædning og andet
Vuggestuen:
Vuggestuen sørger for bleer, krybbe og udstyr i form af godkendt sele, dyne, pude med videre.

Børnehaven
Medbring selv bleer. Soveudstyr sørger vi for.

Vuggestue og børnehave
Vi vægter udelivet meget højt, og er ude i al slags vejr.
Det er derfor vigtigt, at jeres barn altid har rigeligt med skiftetøj i garderoben, både inde- og udetøj. Tjek derfor, inden I går hjem, om overtøj og støvler er tørre. Husk navn i alt tøjet.

Sygdom og feriedage
Holder jeres barn fri eller er syg, vil vi gerne have besked om det, gerne inden kl. 9 af hensyn til planlægning af dagen. I kan benytte de tlf. numre, der hører til jeres gruppe og send os gerne en sms.
Efter en sygeperiode modtages barnet igen, når det kan følge den almindelige dagsrytme.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser dagtilbuddene arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Sorring Børnehus.

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn

Vores pædagogiske arbejde og aktiviteter planlægges ud fra de styrkede læreplaner og det pædagogiske grundlag.

I Dagtilbuddet Søhøjlandet har vi udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner

Kort om SMTTE:

SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er man skal sanse, se, høre, føle, og mærke på vejen mod målet. 

SMTTE er en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer:

Sammenhæng: Baggrund og forudsætninger

Mål: Hvad vil vi gerne opnå?

Tegn: På hvilken måde skal vi kunne "se", at vi er på vej mod målet?

Tiltag: Handlinger

Evaluering: Registrering/vurdering

FOKUSOMRÅDER

I Sorring Børnehus har vi særligt fokus på:

 • Børnemiljø
 • Børnefællesskaber
 • Sprogarbejde  
 • Lokalt samarbejde med skolen  
 • Forældresamarbejde
 • Sund kost/økologi 
 • Arbejdsfællesskaber
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere

Vi vægter en god dialog med jer forældre!

Læs mere om forældresamarbejde i dagtilbud

 

Ny i Sorring Børnehus
Når dit barn skal gå i Sorring Børnehus, vil I modtage et velkomstbrev, hvor vi opfordrer jer til at komme på besøg.

Læs vores velkomstfolder her

Et fælles ansvar
Forældre og personale har et fælles ansvar for at skabe og opretholde et ordentligt samarbejde. Et fælles ansvar for, at dagligdagen fungerer i forbindelse med information og praktiske gøremål.

Vi opfordrer jer forældre til at:

 • Jeres barn møder rask og veludhvilet i børnehaven.
 • I fortæller os, hvis der er noget, der påvirker jeres barns trivsel.
 • I engagerer jer i jeres barns dagligdag.
 • Deltager i forældremøder og arrangementer i Sorring Børnehus.
 • I holder jer orienteret på AULA om dagligdagen, og om hvad der i øvrigt sker i børnehaven.
 • I medbringer fodtøj, overtøj, regntøj og skiftetøj til årstiden. Beklædning skal være hensigtsmæssig i forhold til at blive selvhjulpen.
 • I holder styr på jeres børns tøj, vanter, huer og hjemmesko. Skriv navn i. Der må ikke være snore i tøjet!
 • I holder jeres børns garderobe ryddelig - hver dag.
 • I venter på, at jeres børn rydder op når I henter dem.
 • I henter jeres barn, hvis vi ringer og beder jer om det.
 • I kommer til os, hvis I har spørgsmål eller undrer jer over noget.
 • Forældresamtaler: Vi tilbyder 2-års, 4-års og førskolesamtale eller efter behov.

Trivsel på Tværs: Dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne trivselsvurderer alle børn i alderen 0-6 år to gange årligt med fokus på tidlig indsats, forældresamarbejde og tværfaglig indsats.

Forældremøde: Én gang årligt, inden udgangen af oktober, holder vi et samlet forældremøde for Sorring Børnehus. Her afholdes valg til forældrebestyrelsen, og det pædagogiske personale laver oplæg omkring deres daglige pædagogiske arbejde. Mødet foregår på Skolebakken 13d

Aktivitetsudvalg: I Sorring Børnehus har vi nogle forældre, som har dannet et aktivitetsudvalg. Deres udgangspunkt er, at de rigtig gerne vil hjælpe til og gøre en forskel for børnene i Sorring. De har i samarbejde med personalet foreslået en række aktiviteter, som de er tovholdere for: Arbejdsdag, sommerfest og forældrekaffe.

Forældrekaffe: Ind imellem har vi forældrekaffe i Børnehuset. Forældrene inviteres til at komme, enten om morgenen eller om eftermiddagen. Her kan forældrene mødes omkring en kop kaffe og en bolle. Snakke og hygge. Børnene nyder i den grad, når deres mor og far er på besøg i deres vuggestue og børnehave.

Medicin
Kun ved kroniske sygdomme giver vi medicin. Har jeres barn i en kortere periode brug for medicin, kan lægen ordinere, så det skal gives to gange dagligt.

Allergi / kosthensyn
Hvis jeres barn lider af allergi, laves der en aftale med stuens personale om særlige hensyn. 
Er der andre hensyn at tage med hensyn til kosten, skal det aftales med lederen og husets kostansvarlige.

Sorring Børnehus er en integreret institution, eget og drevet af Silkeborg Kommune. Vi er normeret til 100 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn.

Børnehuset er en del af Dagtilbuddet Søhøjlandet, som også består af Resenbro Børnehus, Børnehuset Stidalsvej, Voel Børne­hus, Gjern Børnehus og Dagplejen Søhøjlandet.

Vores hus er inddelt i tre torve. Her har børnene base i en tryg, stabil og overskuelig gruppe med fast tilknyttede voksne, hvor vi spiser, holder samling m.m. Ligesom vi om formiddagen samler børnene i små grupper med planlagte lege og aktiviteter. Samtidig er vi et åbent hus, hvor børnene får lov at færdes frit, hvilket bl.a. giver dem mulighed for at danne relationer på tværs af huset.

Når vi nærmer os den dag, hvor jeres barn skal starte i institutionen, aftaler vi tid til en opstartssamtale. Samtalen har fokus på barnet, og varer ca. 45 minutter Her aftaler vi også, hvornår og hvordan den første aflevering skal foregå med udgangspunkt i et indkøringsskema. Inden opstart er I velkomne til at komme på forbesøg.

Bente Eleonora Maigaard Randløv

Institutionsleder

+4521694001

BenteEleonoraMaigaard.Randlov@silkeborg.dk

Dagtilbuddet Søhøjlandet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt