Skip til hoved indholdet
    Hjem Gjern Børnehus

Gjern Børnehus

Gjern Børnehus er beliggende ved Knuds Sø. Vi har den smukkeste udsigt til sø og marker. Vi råder over store flotte og lyse lokaler, og en stor naturlegeplads. Gjern Børnehus er en integreret institution, der er normeret til 24 vuggestuebørn og 96 børnehavebørn

Vuggestuen er delt i tre grupper, Ællingerne, Haletudserne og Søhestene. Børnehaven er aldersopdelt i tre grupper; Ænder, Frøer og Maxi.

Gjern Børnehus lægger vægt på, at alle børn trives og udvikler sig i gode børnefællesskaber, både i naturen og inde. Det er vigtigt, at alle børn får udviklet sprog, motorik, sociale og personlige kompetencer.

I vuggestuen har børnenes deres trygge base i hver deres gruppe. Vi vægter tryghed, nærvær og omsorg højt. Børnene kommer ud på vuggestuens legeplads, og der er aktiviteter i små grupper hver formiddag.

Vi arbejder med både det fysiske og psykiske børnemiljø. Undersøgelser viser, at rummene har stor betydning for barnets læring og trivsel.

Derfor har alle rum i Gjern Børnehus et tema, og de er indrettet, så børnene kan fordybe sig og få ro til at lege. Vi har for eksempel et byggerum, et “rollelege-rum”, en cafe, et bibliotek, en teatersal og et kreativt værksted. Ude har vi blandt andet en bålhytte, et ude-værksted, mooncar-bane og en børneskov.

Hver formiddag er børnene delt op i små grupper. Nogle tager på tur, mens andre er i aktivitet i et af vores rum, enten ude eller inde, sammen med en voksen.

Vores ældste børn i børnehaven er i en gruppe for sig selv, hvor der er alderssvarende aktiviteter.

I Gjern Børnehus vægter vi, at børnene oplever, at der er sammenhæng i deres liv. Derfor har vi et tæt samarbejde med skole, sfo, ældrecentret og de lokale spejdere.

Det vigtigste er vores samarbejde med jer forældre. Derfor bliver I medinddraget i børnenes hverdag i Gjern Børnehus, for at sikre den bedste trivsel for jeres barn.

Du kan trykke her og se en video om Gjern Børnehus

Læs mere om Gjern Børnehus

x

Dagens rytme for vuggestuen:

6.30 - 07.45:
Dagen starter fælles ved Haletudser.

7.45-9.00:
Aktivitet og leg ved Ællinger og Haletudser.

9.00-9.30:
Pædagogisk samling i børnenes grupper og vi spiser formiddagsmad.

9.30-11.00:
Aktiviteter, ture og leg i små børnefællesskaber sammen med en voksen.

11.00-11.30:
Frokost i vuggestuen.

11.30-14.00:
Putning af børn der skal sove middagslur. For de mindste børn, som sover flere gange om dagen, er der leg, spisning og senere putning.

13.30-14.30:
Eftermiddagsfrugt.

14.30-16.00
Indendørs og udendørs aktiviteter og leg.

16:00:
Vuggestue og børnehave samles på Søtorvet.

 

Dagens rytme for børnehaven:

6.30 - 07.30:
Dagen starter fælles på Søtorvet.
Børnene må lege i de forskellige grupperum.

07.30 - 09.00: 
Aktiviteter og leg.

09.00 - 09.30: 
Pædagogisk samling for alle børn og vi spiser formiddagsmad.

09.30 - 11.30: 
Aktiviteter, ture og leg.

11.30: 
Frokost i børnehaven.

12.00 - 14.00: 
Børn der har brug for at sove bliver puttet, resten er på legepladsen.

14.00 - 14.30: 
Frugtcafe.

14.30 - 16.00: 
Indendørs og udendørs aktiviteter og leg.      

16.00: 
Vuggestuen og børnehaven samles på Søtorvet.

 

AKTIVITETER:

Hver dag kan børnene lave forskellige aktiviteter, lege inde og ude. Vi tager afsæt i vores pædagogiske læreplan, relationer og barnets behov.

Læs mere i vores pædagogiske læreplan

 

SAMLING:

Vi holder samling hver dag fra kl. 9.00-9.30. Vi har et stort ønske om, at alle børn er mødt ind til samling. Hvis du ikke har mulighed for at aflevere dit barn inden kl. 9.00, så aftal med personalet, hvordan I sammen gør det bedst, så der forstyrres mindst muligt under samling.

Samling er en meget vigtig del af børnenes dag i daginstitutionen. Til samling laver vi mange forskellige ting. Vi snakker om dagen i dag, og børnene forberedes på, hvad der skal ske i løbet af dagen. Derudover synger vi, fortæller historier, snakker om forskellige begivenheder, laver rim og remser, børnene fortæller for hinanden, vi øver os i at sidde stille, og ikke mindst har vi det hyggeligt og rart sammen. Vi tager blandt andet udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, Fri for Mobberi og meget mere når vi holder samling.

 

Traditioner

FASTELAVN:

Vi fejrer fastelavn mandagen efter fastelavn. Børn og voksne er udklædte. Vi holder samling hvor vi synger. Efterfølgende slår vi katten af tønden i fællesrummet. Vi spiser fastelavnsboller og får saftevand. Arrangementet starter kl. 09.00. Udklædte forældre er meget velkomne til at deltage.


PÅSKE:

I ugen op til påsken klipper, klistrer og maler vi. Ugen før Palmesøndag holder vi påskefrokost sammen med børnene. Mens vi har påskefrokost kommer påskeharen forbi ude på legepladsen. Påskeharen gemmer æg, som vi alle går ud og finder efter frokosten. Vi holder ”trille æg”-konkurrence med æg vi selv har malet.

 

BEDSTEFORÆLDREDAG:

Vi afholder bedsteforældredag en gang om året. Vi laver invitationer, som kommer i børnenes garderober. Det er en hyggelig dag for både børn og bedsteforældre.


SOMMERFEST:

Sommerfesten afholdes en aften i juni. Temaet kan være forskellige boder, cirkus eller skuespil. Hver familie medbringer en picnickurv og tæppe til egen aftensmaden. Forældre og søskende er velkomne.


ARBEJDSDAG:

En til to gange om året holder vi arbejdsdag med forældre. I får nærmere information.

 

HALLOWEEN:

Op mod Halloween laver vi græskarlygter og smager på de ristede græskarkerner. Vi tænder lygterne hver morgen. Vi klipper og klistrer lidt ”uhygge” som vi pynter med. Vi snakker om traditionen bag lygterne.

 

DET SØRME, DET SANDT, DECEMBER!

I december måned får vi besøg af drillenisser, som alle er friske på at lave en masse nisserier med børnene. Nisserne kommer på skift med børnene hjem. De har hver en lille bog, hvori forældrene kan skrive lidt om besøget. V holder samling hver dag, hvor vi læser højt af nissernes bøger. Vi klipper og klistrer, og laver hemmeligheder. Vi holder børnejulefrokost hvor vi får besøg af julemanden, danser om juletræet i fællesrummet, spiser godteposer og hygger. Op til jul er vi inviteret i Gjern Kirke.

Julehyggedag for forældre og børn afholder vi først i december. Vi laver juleværksted, hvor vi klipper og klistrer julepynt, som hænges på børnehavens juletræ, og vi laver juledekorationer og julehygger. Vi serverer gløgg, saft og æbleskiver.

 

Årshjul og aktiviteter 

Under udarbejdelse

Vores pædagogiske arbejde og aktiviteter tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan.

I Daginstitutionen Søhøjlandet har vi i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en kostpolitik.

08.30-09.30 Formiddagsmad

11.00-11.30 Frokost

14.00-14.30 Frugtcafé

  

FORMIDDAGSMAD:

Børnene tilbydes grøntsager, frugt og brød.

FROKOST:

Børnene spiser sammen i deres grupper. Frokosten kan bl.a. bestå af rugbrød med pålæg, varme retter, supper mv.

EFTERMIDDAGSMAD:

I Frugtcafé tilbydes brød og frugt.

MADPLAN:

Madplan for den kommende uge kan læses på AULA.

 

MÆRKEDAGE:

Vi har i løbet af året nogle mærkedage, som typisk er i forbindelse med vores traditioner, for eksempel fastelavn og påske. Mærkedagene betyder blandt andet, at vi denne dag serverer kage og lignende sødt til børnene.

Se rapport fra Fødevarestyrelsen

Læs Daginstitutionen Søhøjlandets fælles kostpolitik

Gjern Børnehus
Søndergade 58
8883 Gjern


Åbningstider:

Man-tors: 6:30 - 16:45
Fredag: 6:30 - 16:30

AULA:

AULA bruges bl.a. til at angive komme- og afhentningstider. Her vil vi gerne at I også melder jeres barn fri eller syg.
I kan også udveksle beskeder med børnehuset, læse nyhedsbreve mm.

GODDAG OG FARVEL:

Det er meget vigtigt for os, at vi får sagt ordentligt goddag og farvel til både jeres barn og jer. Vi får et overblik over, hvilke børn der er kommet og gået, og vi får hilst ordentligt på hinanden. I tjekker jeres barn ind og ud af institutionen via Aula.

Hvis jeres barn hentes af andre, skal I huske at give besked om det.

Vi giver børnene medansvar for at rydde op efter sig. I skal derfor, når i henter jeres barn, regne med lidt tid til oprydning, hvad enten jeres barn leger ude eller inde.

Vi opfordrer Jer til, at I ikke taler i mobiltelefon når I henter og bringer jeres barn

VI ER VILDE MED AT LEGE UDENFOR:

Jeres barn skal have tøj på i institutionen, der kan tåle vand og må blive snavset. Tøjet skal passe til årstiden. Det skal være praktisk og fornuftigt og det er vigtigt at der er skiftetøj.

I garderoben har hvert barn en kasse, hvori der er plads til skiftetøj. Det er en rigtig god vane, ofte at tjekke kassen og få fyldt godt op med tøj. 

SYGE BØRN:

Syge og smittebærende børn modtages ikke i børnehuset. Når dit barn bliver syg i børnehuet, ringer vi til jer forældre, og beder jer om at hente jeres barn.

Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

Vi modtager ikke børn der er medicineret med smertestillende / febernedsættende medicin med mindre det skyldes kronisk sygdom og er lægeordineret. 
Vi giver ikke medicin til børnene med mindre der er tale om kronisk sygdom og er lægeordineret.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Gjern Børnehus

Vil du vide mere, kan der læses om baggrund for det pædagogiske tilsyn her

Vi vægter et tæt samarbejde med jer forældre!

Når jeres barn skal gå i Gjern Børnehus, vil I modtage et velkomstbrev, hvor vi inviterer jer til at komme på besøg så vi kan lægge en plan for opstarten i Gjern Børnehus.

Det er vigtigt for os, at I fortæller, hvis der er noget, der har betydning for jeres barns trivsel, stort som småt. Vi vil også komme til jer, hvis vi har bekymringer om jeres barns trivsel. På den måde kan vi samarbejde om, at jeres barn har det bedst muligt.

Læs mere om forældresamarbejde i dagtilbud

Forældremøde:

Én gang årligt, inden udgangen af oktober, holder vi et samlet forældremøde for Gjern Børnehus. Her afholdes valg til forældrebestyrelsen.

Aktivitetsudvalg:

I Gjern Børnehus har vi nogle forældre som har dannet et aktivitetsudvalg. Man er altid velkommen til at melde sig i Aktivitetsudvalget. Deres udgangspunkt er, at de rigtig gerne vil hjælpe til og gøre en forskel for børnene i Gjern. De har, i samarbejde med personalet, foreslået en række aktiviteter, som de er tovholder for eller behjælpelige med. F.eks. arbejdsdag, forældrekaffe, fællesspisning, biograflørdag, julefest og sommerfest.

Forældresamtaler:

Der afholdes en samtale når jeres barn starter i Gjern børnehus. Derudover tilbydes der samtaler når jeres barn er to år og fire år. Er der brug for at drøfte jeres barns trivsel, er der samtaler efter behov.

Medicingivning:

Har jeres barn en kronisk sygdom, som kræver medicin i løbet af dagen, så kontakt personalet. 

Allergi og andre kosthensyn:

Såfremt jeres barn lider af allergi, laves der en aftale med stuens personale vedr. særlige hensyn. Hvis det har betydning for kosten skal der foreligge en lægeerklæring.
Ved andre kosthensyn, kontakt personalet.

Vi glæder os til, at jeres barn skal starte i Gjern Børnehus. I er meget velkomne til at ringe og lave en aftale med os, så I kan komme på besøg.

Nogle måneder før opstart, modtager I et brev fra os, hvor vi fortæller hvordan vi sammen sikrer, at jeres barn får den bedste start i Gjern Børnehus.

Maria Kornum

Daglig leder

+4589701739

Maria.Kornum@silkeborg.dk

Dagtilbuddet Søhøjlandet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt