Gjern Børnehus

Gjern Børnehus er beliggende ved Knuds Sø. Vi har den smukkeste udsigt til sø og marker. Vi blev i 2017 udvidet, og vi råder nu over store flotte og lyse lokaler, og en stor naturlegeplads.
Gjern Børnehus er en integreret institution, der er normeret til 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

Vuggestuen er delt i to grupper, Ællingerne og Haletudserne. Børnehaven er delt op i tre grupper, Frøer og Ænder (3-4 årige) og Uglerne (5-årige).

Gjern Børnehus lægger vægt på, at alle børn trives og udvikler sig i gode børne-fællesskaber, både i naturen og inde. Det er vigtigt, at alle børn får udviklet sprog, motorik, sociale og personlige kompetencer.

I vuggestuen har børnenes deres trygge base i hver deres gruppe. Vi vægter tryghed, nærvær og omsorg højt. Børnene kommer ud på vuggestuens legeplads, og der er aktiviteter i små grupper hver formiddag.

Vi arbejder med både det fysiske og psykiske børnemiljø. Undersøgelser viser, at rummene har stor betydning for barnets læring og trivsel.

Derfor har alle rum i Gjern Børnehus et tema, og de er indrettet, så børnene kan fordybe sig og få ro til at lege. Vi har for eksempel et byggerum, et “rollelege-rum”, en cafe, et bibliotek, en teatersal og et kreativt værksted. Ude har vi blandt andet en bålhytte, et ude-værksted, mooncar-bane og en børneskov.

Hver formiddag er børnene delt op i små grupper. Nogle tager på tur, mens andre er i aktivitet i et af vores rum, enten ude eller inde, sammen med en voksen.

Vores ældste børn i børnehaven er i en gruppe for sig selv, hvor der er alderssvarende aktiviteter.

I Gjern Børnehus vægter vi, at børnene oplever, at der er sammenhæng i deres liv. Derfor har vi et tæt samarbejde med dagpleje, skole, sfo, ældrecentret og de lokale spejdere.

Det vigtigste er vores samarbejde med jer forældre. Derfor bliver I medinddraget i børnenes hverdag i Gjern Børnehus, for at sikre den bedste trivsel for jeres barn.

Du kan trykke her og se en video om Gjern Børnehus

Læs mere om Gjern Børnehus

Dagen:

6.30 - 07.30

  • Mulighed for morgenmad i fællesrummet.
  • Vuggestuen og børnehaven er sammen.
  • Vi sidder stille og roligt og spiser. 

Dagen starter.

Børnene må lege i de forskellige grupperum.

07.30 - 09.00: Aktiviteter og leg.

09.00 - 09.30: Pædagogisk samling for alle børn og vi spiser formiddagsmad.

09.30 - 11.30: Aktiviteter, ture og leg.

11.30: Frokost.

12.00 - 14.00: Børn der har brug for at sove bliver puttet, resten er på legepladsen.

14.00 - 14.30: Frugtcafe.

14.30 - 16.00: Indendørs og udendørs aktiviteter og leg.      

16.00: Vuggestuen og børnehaven samles i fællesrummet.

AKTIVITETER:

Hver dag kan børnene lave forskellige aktiviteter, lege inde og ude. Vi tager afsæt i vores pædagogiske læreplaner, relationer og barnets behov.

Læs mere i vores pædagogiske læreplaner

SAMLING:

Vi holder samling hver dag fra kl. 9.00-9.30. Vi har et stort ønske om, at alle børn er mødt ind til samling. Hvis du ikke har mulighed for at aflevere dit barn inden kl. 9.00, så aftal med personalet, hvordan I sammen gør det bedst, så der forstyrres mindst muligt under samling.

Samling er en meget vigtig del af børnenes dag i daginstitutionen. Til samling laver vi mange forskellige ting. Vi snakker om dagen i dag, og børnene forberedes på, hvad der skal ske i løbet af dagen. Derudover synger vi, fortæller historier, snakker om forskellige begivenheder, laver rim og remser, børnene fortæller for hinanden, vi øver os i at sidde stille, og ikke mindst har vi det hyggeligt og rart sammen. Vi tager blandt andet udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, Fri for Mobberi og meget mere når vi holder samling.

Vi glæder os til, at jeres barn skal starte i Gjern Børnehus. I er meget velkomne til at ringe og lave en aftale med os, så I kan komme på besøg.

Nogle måneder før opstart, modtager I et brev fra os, hvor vi fortæller hvordan vi sammen sikrer, at jeres barn får den bedste start i Gjern Børnehus.

Klik på dette link og få en oversigt på vigtige datoer Gjern børnehus 2020

FASTELAVN:

Vi fejrer fastelavn mandagen efter fastelavn. Børn og voksne er udklædte. Vi holder samling hvor vi synger. Efterfølgende slår vi katten af tønden i fællesrummet. Vi spiser fastelavnsboller og får saftevand. Arrangementet starter kl. 09.00. Udklædte forældre er meget velkomne til at deltage.

PÅSKE:

I ugen op til påsken klipper, klistrer og maler vi. Ugen før Palmesøndag holder vi påskefrokost sammen med børnene. Mens vi har påskefrokost kommer påskeharen forbi ude på legepladsen. Påskeharen gemmer æg, som vi alle går ud og finder efter frokosten. Vi holder ”trille æg”-konkurrence med æg vi selv har malet.

BEDSTEFORÆLDREDAG:

Vi afholder bedsteforældredag en gang om året. Vi laver invitationer, som kommer i børnenes garderober. Det er en hyggelig dag for både børn og bedsteforældre.

SOMMERFEST:

Sommerfesten afholdes en aften i juni. Temaet kan være forskellige boder, cirkus eller skuespil. Alle medbringer en ret, som vi serverer på et fælles tag-selv-bord. Forældre og søskende er velkomne.

ARBEJDSDAG:

Et par gange om året holder vi arbejdsdag med forældre. I får nærmere information.

HALLOWEEN

Op mod Halloween laver vi græskarlygter og smager på de ristede græskarkerner. Vi tænder lygterne hver morgen, mens vi hygger med morgenmaden. Vi klipper og klistrer lidt ”uhygge” som vi pynter med. Vi snakker om traditionen bag lygterne.

DET SØRME, DET SANDT, DECEMBER!

I december måned får vi besøg af drillenisser, som alle er friske på at lave en masse nisserier med børnene. Nisserne kommer på skift med børnene hjem. De har hver en lille bog, hvori forældrene kan skrive lidt om besøget. V holder samling hver dag, hvor vi læser højt af nissernes bøger. Vi klipper og klistrer, og laver hemmeligheder. Vi holder børnejulefrokost hvor vi får besøg af julemanden, danser om juletræet i fællesrummet, spiser godteposer og hygger. Op til jul er vi til julegudstjeneste i Gjern Kirke.

Julehyggedag for forældre og børn afholder vi først i december. Vi laver juleværksted, hvor vi klipper og klistrer julepynt, som hænges på børnehavens juletræ, og vi laver juledekorationer og julehygger. Vi serverer gløgg, saft og æbleskiver.

Praktiske Oplysninger :

AULA:

Vi bruger et elektronisk tjek ind og ud system. Her kan i også melde jeres barn fri eller syg.
I Aula får I beskeder fra børnehuset, og I kan læse nyhedsbreve mm.

GODDAG OG FARVEL:

Det er meget vigtigt for os, at vi får sagt ordentligt goddag og farvel til både jeres barn og jer. Vi får et overblik over, hvilke børn der er kommet og gået, og vi får hilst ordentligt på hinanden. I tjekker jeres barn ind og ud af institutionen via Aula.

Hvis jeres barn hentes af andre, skal I huske at give besked om det.

Vi giver børnene medansvar for at rydde op efter sig. I skal derfor, når i henter jeres barn, regne med lidt tid til oprydning, hvad enten jeres barn leger ude eller inde!

Vi opfordrer Jer til, at I ikke taler i mobiltelefon når I henter og bringer jeres barn

VI ER VILDE MED AT LEGE UDENFOR:

Jeres barn skal have tøj på i institutionen, der kan tåle vand og må blive snavset. Tøjet skal passe til årstiden. Det skal være praktisk og fornuftigt, og der skal være nok af det!

I garderoben har hvert barn en kasse, hvori der er plads til skiftetøj. Det er en rigtig god vane, ofte at tjekke kassen og få fyldt godt op med tøj. 
    
HUSK:

  • Bukser
  • Varm trøje
  • Regntøj
  • Gummistøvler
  • Hue og vanter

Fri fra institutionen:

Når jeres barn holder fri, er syg eller lignende, vil vi meget gerne vide besked herom via daycare. 

SYGE BØRN:

Syge og smittebærende børn modtages ikke i børnehaven. Når dit barn bliver syg i børnehaven, ringer vi til jer forældre, og beder jer om at hente jeres barn.

”Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.         

VURDERING AF SMITTERISIKO

Da børn er mere modtagelige for smitsomme sygdomme end voksne, og da mange sygdomme smitter allerede i inkubationstiden, er det ikke muligt helt at undgå smitte i institutioner. Et enkelt sygdomstilfælde i institutionen giver ofte anledning til, at flere børn bliver smittet. Derfor er det vigtigt, at diagnosen smitsom sygdom stilles hurtigt for at begrænse smittespredning. Hvis personalet er i tvivl, om et barn smitter, kan de anmode barnets forældre om en vurdering fra den behandlende læge og kan eventuelt kræve, at forældrene fremskaffer lægeattest. Hvis lægen finder, at et barn ikke er smittefarligt, kan barnet modtages, hvis det i øvrigt er rask nok til at være i institutionen og ikke kræver særlig pasning I tvivlstilfælde afgør embedslægen, hvornår et barn kan modtages i institution.        

NÅR BARNET BLIVER SYGT I INSTITUTIONEN    

Hvis et barn bliver sygt i institutionen, bør forældrene altid underrettes med henblik på at hente barnet. Særligt i begyndelsen af et sygdomstilfælde er det vigtigt at holde øje med barnets tilstand for at kunne bemærke forandringer. Selv et tilsyneladende fredeligt sygdomstilfælde kan i nogle tilfælde hurtigt udvikle sig i alvorlig retning. Inden barnet bliver afhentet, kan man mindske smitterisikoen ved at lade det opholde sig i et andet rum end de andre børn. Det er dog vigtigt, at barnet hyppigt tilses af en voksen.”  Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

I Daginstitutionen Søhøjlandet har vi i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en kostpolitik.

06.30-07.30 Vi tilbyder morgenmad

08.30-09.30 Børnene har mulighed for at spise formiddagsmad

11.00-11.30 Børnene og de voksne spiser frokost

14.00-14.30 Børnene spiser eftermiddagsmad

MORGENMAD:

Morgenstunden er en rolig start på dagen. En hyggestund, hvor vi sidder i fællesrummet, samlet omkring et bord. Børnene tilbydes havregryn, havrefras, mælk, vand, brød med smør og ost. Vi er opmærksomme på at begrænse mængden af sukker og smør.

FORMIDDAGSMAD:

Børnene tilbydes grøntsager, frugt og brød.

FROKOST:

Børnene spiser sammen i deres grupper. Tre gange ugentligt spiser vi rugbrød med forskelligt pålæg. To dage om ugen serveres der varme retter.

EFTERMIDDAGSMAD:

Der tilbydes brød, frugt, grøntsager og lignende.

MÆRKEDAGE:

Vi har i løbet af året nogle mærkedage, som typisk er i forbindelse med vores traditioner som for eksempel fastelavn og påske. Mærkedagene betyder blandt andet, at vi denne dag serverer kage og lignende sødt til børnene.

Se rapport fra Fødevarestyrelsen.

Rapport fra Fødevarestyrelsen

Læs Daginstitutionen Søhøjlandets fælles kostpolitik

Vi vægter et tæt samarbejde med jer forældre!

Når jeres barn skal gå i Gjern Børnehus, vil I modtage et velkomstbrev, hvor vi inviterer jer til at komme på besøg så vi kan lægge en plan for opstarten i Gjern Børnehus.

Det er vigtigt for os, at I fortæller, hvis der er noget, der har betydning for jeres barns trivsel, stort som småt. Vi vil også komme til jer, hvis vi har bekymringer om jeres barns trivsel. På den måde kan vi samarbejde om, at jeres barn har det bedst muligt.

Forældremøde:

Én gang årligt, inden udgangen af oktober, holder vi et samlet forældremøde for Gjern Børnehus. Her afholdes valg til forældrebestyrelsen.

Aktivitetsudvalg:

I Gjern Børnehus har vi nogle forældre som har dannet et aktivitetsudvalg. Deres udgangspunkt er, at de rigtig gerne vil hjælpe til og gøre en forskel for børnene i Gjern. De har, i samarbejde med personalet, foreslået en række aktiviteter, som de er tovholdere for: Arbejdsdag, sommerfest og forældrekaffe.

Forældrekaffe:

Ind imellem har vi forældrekaffe i Gjern. Forældrene inviteres til at komme om morgenen eller eftermiddagen. Her kan forældrene mødes omkring en kop kaffe og en bolle. Snakke og hygge. Børnene nyder i den grad, når deres mor og far er på besøg i deres vuggestue og børnehave.

Forældresamtaler:

Der afholdes en samtale når jeres barn starter i Gjern børnehus. Derudover tilbydes der samtaler når jeres barn er to år og fire år. Er der brug for at drøfte jeres barns trivsel, er der samtaler efter behov.

Medicingivning:

Kun ved kroniske sygdomme giver vi medicin. Har jeres barn i en kortere periode brug for medicin, kan lægen ordinere, så det skal gives to gange dagligt.

Allergi:

Såfremt Jeres barn lider af allergi, laves der en aftale med stuens personale vedr. særlige hensyn. Hvis det har betydning for kosten skal der foreligge en lægeerklæring.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Gjern Børnehus

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn