Sorring Børnehus

Sorring Børnehus er en integreret institution. Sorring Børnehus er normeret til 36 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn.

I Sorring Børnehus er der ansat ca. 20 pædagogiske medarbejdere: Pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, inklusionspædagog og i perioder vejledningspædagoger. I øjeblikket er institutionslederen tilknyttet Sorring Børnehus, men man vil dog kunne opleve, at der kan være tværgående ledelsesopgaver mellem Sorring, Voel, Gjern og Resenbro.

Vuggestuegruppen består af et team, der er fordelt på tre grupper: Hvalen, Silden og Storbørns-gruppen. Her er børnene fra 0-3 år.

Børnehavegruppen består af to teams, der er fordelt på fem grupper. I de tre af grupperne: Haren, Hjorten og Ræven, er børnene fra 3-5 år. I de to andre grupper: Uglen og Svalen er børnene 5-6 år.

Alle grupper har tilknyttet faste voksne. Pædagogerne har det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling og trivsel. Alle børn vil også i perioder være tilknyttet en gruppe for 1-årige, 2-årige, 3-årige, 4-årige og 5-årige på tværs af huset. Det sker for at tilgodese de forskellige udviklingstrin som børnene er på.

Læs mere om Sorring Børnehus

6.30-7.30
Mulighed for morgenmad på torvet i vuggestuen. Vi sidder stille og roligt og spiser. Dagen starter. Børnene må lege i de forskellige grupperum

7.30- 9.00
Aktiviteter og leg

9.00-9.30
Der er pædagogisk samling for alle børn, og der spises formiddagsmad

9.30-11.30
Aktiviteter, ture og leg

11.30
Frokost

12.00-14.00
Børn der har brug for at sove, bliver puttet, resten går på legepladsen

14.00-14.30
Eftermiddagsmad

14.30-16.00
Indendørs og udendørs aktiviteter og leg

16.00
Børnehaven og vuggestuen samles i fællesrummet

Aktiviteter:

Hver dag kan børnene lave forskellige aktiviteter, lege inde og ude. Vi tager afsæt i vores pædagogiske læreplaner.

Samling:

Vi holder samling hverdag fra kl. 9.00-9.30. Vi har et stort ønske om, at alle børn er mødt ind til samling. Hvis du ikke har mulighed for at aflevere dit barn inden kl. 9.00, så aftal med personalet, hvordan I sammen gør det bedst, så der forstyrres mindst muligt under samling.

Samling er en meget vigtig del af børnenes dag i daginstitutionen. Her kan børn og voksne mødes i et børnefællesskab, hvor børnenes personlighed, fantasi og kreativitet kommer i spil. Til samling laver vi mange forskellige ting. Vi snakker om dagen i dag, så man er forberedt på, hvad der sker i løbet af dagen, vi synger, fortæller historier, snakker om forskellige begivenheder, laver rim og remser, børnene fortæller for hinanden, vi øver os i at lytte til hinanden, sidde stille og ikke mindst har vi det hyggeligt og rart sammen. Vi tager altid udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.

Sorring Børnehus er en integreret institution, ejet og drevet af Silkeborg Kommune. Vi er normeret til 100 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn.

Enheden er en del af Daginstitutionen Søhøjlandet, som også består af Resenbro Børnehus, Voel Børne­hus og Gjern Børnehus m/afd. Troldbjerg.

Vores hus er inddelt i tre torve. Her har børnene base i en tryg, stabil og overskuelig gruppe med fast tilknyttede voksne, hvor vi spiser, holder samling m.m. Samtidig er vi et åbent hus, hvor børnene får lov at færdes frit, hvilket bl.a. giver dem mulighed for at danne relationer på tværs af huset.

Når vi nærmer os den dag, hvor jeres barn skal starte i institutionen, aftaler vi tid til en opstartssamtale. Samtalen har fokus på barnet, og varer ca. en halv time. Her aftaler vi også, hvornår og hvordan den første aflevering skal foregå.

Læreplanstema:

Vores pædagogiske arbejde og aktiviteter planlægges ud fra de pædagogiske læreplanstemaer.

I Daginstitutionen Søhøjlandet har vi udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner

Kort om SMTTE:

SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er man skal sanse, se, høre, føle, og mærke på vejen mod målet. 

SMTTE er en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer:

Sammenhæng: Baggrund og forudsætninger

Mål: Hvad vil vi gerne opnå?

Tegn: På hvilken måde skal vi kunne "se", at vi er på vej mod målet?

Tiltag: Handlinger

Evaluering: Registrering/vurdering

FOKUSOMRÅDER

I Sorring Børnehus har vi særligt fokus på:

 • Børnemiljø
 • Børnefællesskaber
 • Sprogarbejde  
 • Lokalt samarbejde med skolen  
 • Forældresamarbejde
 • Sund kost/økologi 
 • Arbejdsfællesskaber
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere

Fastelavn:

Fastelavn fejrer vi med et arrangement, der starter kl. 9. Både børn og voksne er udklædte. Vi holder samling, hvor vi synger, og bagefter slår vi katten af tønden. Vi spiser fastelavnsboller og får saftevand. Udklædte forældre er meget velkomne til at deltage.

Påske:

I ugen op til påsken klipper, klistrer og maler vi. Vi holder påskefrokost sammen med børnene.

Bedsteforældredag:

Vi afholder bedsteforældredag. Vi laver invitationer, som kommer i børnenes garderober. Børnene kan sammen med bedsteforældrene gå rundt til forskellige aktiviteter. Bedsteforældrene medbringer selv en madkurv, som de spiser sammen med børnene. Oftest tager bedsteforældrene børnene med sig hjem. Arrangementet foregår mellem kl. 09.30-14.00.

Sommerfest:

Sommerfesten afholdes en aften i juni. Temaet kan være forskellige boder, cirkus eller skuespil. Alle medbringer en ret, som vi serverer på et fælles tag-selv-bord. Arrangementet foregår mellem kl. 16.00-18.00. Forældre og søskende er velkomne!

Legetøjsdage:

Den sidste fredag i hver måned har vi ”Legetøjsdag”, hvor børnene må have et stykke legetøj med.

Det sørme, det sandt, december!

I december måned får vi besøg af drillenisser, som alle er friske på at lave en masse nisserier med børnene. Nisserne kommer på skift med børnene hjem. De har hver en lille bog, hvori forældrene kan skrive lidt om besøget. Vi holder samling hver dag, hvor vi læser højt af nissernes bøger. Vi klipper og klistrer, og laver hemmeligheder. Vi holder børnejulefrokost. Den sidste dag op til jul danser vi om vores store juletræ i fællesrummet. Op til jul er vi til julegudstjeneste i Dallerup Kirke.

Julehyggedag for forældre og børn afholder vi i løbet december. Vi serverer gløgg, saft og æbleskiver.

Aktivitetsudvalget står for forplejningen

Aflevering/afhentning

Når I afleverer jeres barn, og kommer ind på det torv, der tilhører den gruppe jeres barn er i, er der en infoskærm. Her trykker I jeres barn ind når I afleverer det og ud når I afhenter. I skal også oplyse tidspunkter for, hvornår jeres barn er blevet afleveret, og hvornår I afhenter. Det er også her I skriver, hvis jeres barn bliver hentet af andre end mor/far.
Derudover vil vi gerne have, at I altid siger goddag og farvel til en medarbejder.

Ankomst/morgenmad

6.30 - 7.30 Vi åbner vuggestuen, hvor der tilbydes morgenmad.

7.30 Stuerne åbnes.

Forsikring

Vær opmærksomme på, at Silkeborg Kommune ikke længere har en kollektiv ulykkesforsikring for børn. Bemærk dog, at tandskader, der måtte ske i den tid, børn er i kommunens varetægt, er dækket af den kommunale tandpleje, indtil barnet fylder 18 år.  

Fødselsdag

Vi holder fødselsdage i vores egen primærgruppe. Fødselsdag i vuggestuen holdes i institutionen, gerne kl. 9.00. I børnehaven er der mulighed for at invitere gruppen hjem til enten fire eller fem års fødselsdag i tids­rummet 9.00-13.00. Aftal nærmere med personalet på stuen, gerne i god tid.
I den forbindelse udleverer vi en lille skrivelse, hvis indhold skal være med til at sikre, at vi holder os indenfor institutionens vedtagne kostpolitik.

Kostordning

Hoved- og mellemmåltiderne bliver tilberedt af vores kostansvarlige og vores køkkenassistent, der sørger for at lave sund og nærende mad.

Legetøj

Den sidste fredag i hver måned har vi ”Legetøjsdag”, hvor børnene må have et stykke legetøj med.

Medicin

Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme.

Påklædning

Vuggestuen:

Vuggestuen sørger for bleer, krybbe og udstyr i form af godkendt sele, dyne, pude med videre.

Børnehaven:

Medbring selv bleer. Soveudstyr sørger vi for.
Vi vægter udelivet meget højt, og er ude i al slags vejr.
Det er derfor vigtigt, at jeres barn altid har rigeligt med skiftetøj i garderoben, både inde- og udetøj.
Tjek derfor, inden I går hjem, om overtøj og støvler er tørre. Husk navn i alt tøjet.

Sygdom og feriedage

Holder jeres barn fri eller er syg, vil vi gerne have besked om det, gerne inden kl. 9 af hensyn til planlægning af dagen. I kan benytte de tlf. numre, der hører til jeres gruppe og send os gerne en sms.
Efter en sygeperiode modtages barnet igen, når det kan følge den almindelige dagsrytme.

I Sorring Børnehus har forældrene valgt en fuldkostordning. Det betyder, at samtlige måltider er finansieret af forældrebetaling.
Der er valg til fuldkostordningen hver andet år.

I Daginstitutionen Søhøjlandet har vi i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet en kostpolitik.

06.15-07.30 Vi tilbyder morgenmad
08.30-09.30 Børnene har mulighed for at spise formiddagsmad
11.00-11.30 Børnene og de voksne spiser frokost
14.00-14.30 Børnene har mulighed for at spise eftermiddagsmad

Morgenmad:

Morgenstunden er en rolig start på dagen. En hyggestund, hvor vi sidder i fællesrummet, samlet omkring et bord. Børnene tilbydes havregryn, havrefras, mælk, vand, brød med smør og ost. Vi er opmærksomme på at begrænse mængden af sukker og smør.

Formiddagsmad:

Børnene tilbydes grøntsager, frugt og brød.

Frokost:

Børnene spiser sammen i deres grupper. To gange ugentligt spiser vi rugbrød med forskelligt pålæg. Tre dage om ugen serveres der varme retter eller andet.

Eftermiddagsmad:

Der tilbydes brød, frugt, grøntsager og lignende.

Mærkedage:

Vi har i løbet af året nogle mærkedage, som typisk er i forbindelse med fødselsdage og vores traditioner. Ved de lejligheder kan der blive serveret lidt sødt.

Se rapport fra Fødevarestyrelsen.

Rapport fra Fødevarestyrelsen

Læs Daginstitutionen Søhøjlandets fælles kostpolitik

Vi vægter en god dialog med jer forældre!

Ny i Sorring Børnehus

Når dit barn skal gå i Sorring Børnehus, vil I modtage et velkomstbrev, hvor vi opfordrer jer til at komme på besøg.

Læs vores velkomstfolder her

Et fælles ansvar

Forældre og personale har et fælles ansvar for at skabe og opretholde et ordentligt samarbejde. Et fælles ansvar for, at dagligdagen fungerer i forbindelse med information og praktiske gøremål.

Vi opfordrer jer forældre til at:

 • Jeres barn møder rask og veludhvilet i børnehaven.
 • I fortæller os, hvis der er noget, der påvirker jeres barns trivsel.
 • I engagerer jer i jeres barns dagligdag.
 • Deltager i forældremøder og arrangementer i Sorring Børnehus.
 • I holder jer orienteret om dagligdagen, og om hvad der i øvrigt sker i børnehaven. Det gør I ved at være opmærksomme på opslag på tavler, månedsplaner, nyhedsbreve og hjemmesiden.
 • I medbringer fodtøj, overtøj, regntøj og skiftetøj til årstiden. Beklædning skal være hensigtsmæssig i forhold til at blive selvhjulpen.
 • I holder styr på jeres børns tøj, vanter, huer og hjemmesko. Skriv navn i. Der må ikke være snore i tøjet!
 • I holder jeres børns garderobe ryddelig - hver dag.
 • I venter på, at jeres børn rydder op når I henter dem.
 • I henter jeres barn, hvis vi ringer og beder jer om det.
 • I kommer til os, hvis I har spørgsmål eller undrer jer over noget.

Forældresamtaler: Vi tilbyder en forældresamtale i løbet af de første seks måneder, og derefter efter behov.

Forældremøde: Én gang årligt, inden udgangen af oktober, holder vi et samlet forældremøde for Sorring Børnehus. Her afholdes valg til forældrebestyrelsen, og det pædagogiske personale laver oplæg omkring deres daglige pædagogiske arbejde. Mødet foregår på Skolebakken 13d

Aktivitetsudvalg: I Sorring Børnehus har vi nogle forældre, som har dannet et aktivitetsudvalg. Deres udgangspunkt er, at de rigtig gerne vil hjælpe til og gøre en forskel for børnene i Sorring. De har i samarbejde med personalet foreslået en række aktiviteter, som de er tovholdere for: Arbejdsdag, sommerfest og forældrekaffe.

Forældrekaffe: Ind imellem har vi forældrekaffe i Børnehuset. Forældrene inviteres til at komme, enten om morgenen eller om eftermiddagen. Her kan forældrene mødes omkring en kop kaffe og en bolle. Snakke og hygge. Børnene nyder i den grad, når deres mor og far er på besøg i deres vuggestue og børnehave.

Medicin

Kun ved kroniske sygdomme giver vi medicin. Har jeres barn i en kortere periode brug for medicin, kan lægen ordinere, så det skal gives to gange dagligt.

Allergi

Hvis jeres barn lider af allergi, laves der en aftale med stuens personale om særlige hensyn. Hvis det har betydning for kosten, skal der foreligge en lægeerklæring.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Sorring Børnehus.

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn