Voel Børnehus

Voel Børnehus er beliggende midt i Voel by, sammen med Voel Forsamlingshus og Voel hallerne. Voel Børnehus er normeret til 95 børnehavebørn i alderen 3-6 år.

I Voel Børnehus er vi 14 medarbejdere. Daglig leder, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og køkkenassistent.

I perioder vil der også være praktikanter, inklusionspædagog, vejledningspædagog og talepædagog.

Børnehuset er opdelt i to teams.

Team 1: Mini-gruppen består af tre grupper med børn i alderen 3-5 år.

Team 2: Storbørns-gruppen som er for 5-6 årige børn.

Alle børn er tilknyttet en gruppe, og har tilknyttet faste voksne. I alle grupper er aktiviteterne tilpasset børnenes alder, og pædagogerne har det overordnede ansvar for børnenes læring, udvikling og trivsel.

Vi er et åbent hus, og mange aktiviteter foregår på tværs af grupperne.

Børnene kan lege i hele huset, og kan gennem leg både ude og inde knytte venskaber, blive inspireret og finde udfordringer. 

I Børnehuset er der fuld kostordning.

Læs mere om Voel Børnehus

Starten i Voel Børnehus

For at gøre starten så god som mulig, vil det være godt at barnet begynder at komme på flere små besøg i børnehaven (tidligst to måneder før opstart) med sine forældre og dagpleje.
Ca. en måned før barnet starter, afholder pædagog, forældre og dagplejer en samtale.
Det er vigtigt, at forældrene viser interesse for, hvad der foregår her i børnehaven, så der kan skabes en samhørighed mellem hjem og børnehave.
En god dialog mellem forældre og personale, er en vigtig forudsætning for et godt børnehaveliv. I er altid velkomne til at tilbringe en dag i børnehaven, eller tage med på tur.           

Fælles feriepasning og lukkedage

Institutionen vil være lukket i ferieperioder. Disse perioder vil fremgå af information fra kommunen, der udsendes i februar måned. I disse perioder etableres pasning for de forældre, der har behov for det. Pasningen finder sted i en af kommunens institutioner. Tilmelding og information udsendes samtidig.

Aktiviteter

Grupperne planlægger deres egne aktiviteter, for en måned af gangen, og der udleveres en månedsplan til forældrene, hvor det fremgår, hvilke aktiviteter der er de enkelte dage.
Der vil med udgangspunkt i aktivitetstemaerne i den pædagogiske læreplan, være aktiviteter på tværs af grupperne.

Børn i sandkasse

06.15 - 07.30
Mulighed for morgenmad.

07.30 - 09.00
Leg og aktiviteter.

09.00 - 09.30
Pædagogisk samling og formiddagsmad.

09.30 - 11.30
Aktiviteter, ture og leg.

11.30 - 12.00
Frokost.

12.00 - 14.00
Børn der har brug for at sove puttes og resten af børnene er på legepladsen.

14.00 - 14.30
Eftermiddagsmad.

14.30 - 16.00
Aktiviteter og leg, ude og inde.

16.00 - 16.30
Alle børnene samles i Miniernes fællesrum (fredag samles børnene fra kl. 15.45 - 16.15)

Sommerfest

Afholdes i august. Arrangeres af forældreforeningen.

Jul

Hele december juler vi. Der bliver lavet hemmeligheder, bagt småkager, sunget og danset. Måske får du en drillenisse med hjem. I december er der julearrangement for børn og forældre en eftermiddag. Lige inden vi går på juleferie, får vi besøg af julemanden og danser om juletræet.

Fastelavn

Alle børn og voksne er klædt festligt ud. I to grupper synger og danser vi og slutter af med at slå katten af tønden.

Påske

Der klippes gækkebreve og vi laver påskeløb, hvor vi skal finde påskeharen.

Sct. Hans

Vi laver en heks, der brændes på bål, og sendes til Bloksbjerg, og vi får bålmad.

For at skabe et godt miljø og et godt samarbejde, er det vigtigt, at der bliver sat fokus på, hvordan vi hjælper hinanden i hverdagen. Forældre og personale har et fælles ansvar for, at dagligdagen fungerer i forbindelse med information og praktiske gøremål.

Afbud

Hvis et barn udebliver, eller kommer senere end sædvanlig, skal der gives besked til Børnehuset. I kan melde barn fra på DayCare, eller sende en sms besked til barnets gruppe.

Aflevering / afhentning

Når jeres barn møder ind i børnehaven, er det vigtigt, at I som forældre siger godmorgen til en voksen fra enten barnets gruppe eller en anden voksen medarbejder, samt melder barnet til på DayCare skærmen.

Vigtigt er det også, at I ved afhentning siger farvel til en voksen, samt registrerer på DayCare, at nu er barnet hentet. Det er meget vigtigt, for at vi kan yde en god kvalitet og sikre, at alle børn er her. Det er også vigtigt i en nødsituation, som f.eks. ved brand, at vi har det nøjagtige overblik over, hvilke børn der er i huset.
Hvis et barn er taget hjem og ikke er tjekket ud på DayCare, bruger vi utrolig lang tid på at lede efter barnet, og vi bliver urolige og bekymrede. Vi vil her ringe til jer.
Bliver jeres barn hentet af andre end jer forældre, f.eks. bedsteforældre eller skal med en legekammerat hjem, er det vigtigt, at I giver besked til en voksen samt skriver det på DayCare.

Om morgenen fra kl. 6.15-7.30 afleveres alle børn i Miniernes fællesrum, og her serveres der morgenmad til kl. 7.30.

Vi vil meget gerne hjælpe jeres barn med at sige farvel og vinke til jer om morgenen. Vi vil gerne hjælpe jeres barn til at få en tryg og god start på dagen, og vi vil derfor følge barnets vinkeritualer. Det betyder, at hvis jeres barn gerne vil vinke farvel fra sin gruppe inden 8.30, må I som forældre prioritere, at have lidt tid til at vente på, at en voksen kan forlade fællesrummet og følge med jeres barn, da vi ønsker der altid er en voksen tilstede i fællesrummet om morgenen. Møder I før kl. 7 kan I opleve, at den ene voksen der er mødt lige vinker farvel med et andet barn, og beder jer acceptere at vente et par minutter.

Det store vindue ud mod parkeringspladsen i Storbørns-gruppen, er det populært vinkested for de store børn, der gerne selv vil vinke til mor eller far. Inden de store børn vinker farvel, skal de sammen med forælder sige godmorgen til en medarbejder i Miniernes fællesrum.

Børn fra Storbørns-gruppen skal være ved Minierne indtil kl. 7.30.

Kl. 7.30 åbner Storbørns-gruppen.
Kl. 8.30 er Svanen, Lærken og Stæren gjort klar og er åben.  

Forsikring

Vær opmærksom på at Silkeborg Kommune ikke har en ulykkesforsikring for jeres barn, mens det er i børnehaven, så sørg selv for at tegne en forsikring.

Fødselsdag

Vi vil meget gerne være med til at fejre børnenes fødselsdag.
Fødselsdagen kan enten fejres i børnehaven i barnets gruppe, eller børn og voksne fra gruppen kan komme hjem til fødselsdag om formiddagen. Da vi holder gruppemøder om mandagen, tager vi ikke hjem til fødselsdag denne dag.
Holdes fødselsdagen i gruppen, må der gerne medbringes lidt godt at spise. Det kan f.eks. være boller, kage, frugt, is. Forældre er velkommen til at deltage i fødselsdagen.

Holdes fødselsdagen derhjemme, vil vi gøre alt for at vi kan komme, da vi ved, det er en vigtig dag for jeres barn. I vil derfor nogle gange opleve, at vi spørger jer, om I kan hjælpe os med gåturen, hvis vi ikke selv er personale nok til tur ud af huset den pågældende dag.

Når vi er på besøg hjemme, vil vi gerne bede om sundt mad og kun lidt sødt. Børnene skal kunne spise slikket hjemme hos jer, og ikke have slik med tilbage til børnehaven. Så server slik i en lille mængde.

Det er også ok, hvis der ikke serveres frokost, men så giv os lige besked, så vi selv kan medbringe noget mad eller gå hjem i børnehaven og spise frokost.
Ved hjemmefødselsdage inviteres hele gruppen. Ønsker I at invitere enkelte børn, skal både invitationer og afhentning foregå udenfor børnehavens regi.
Når vi holder fødselsdag, enten i børnehaven eller hjemme ved fødselsdagsbarnet, har vi sammen med børnene i gruppen lavet en fælles lille gave, hvilket betyder at det enkelte barn ikke har gave med. 

Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse samt ændring af modul, skal gøres ved at bruge den digitale pladsanvisning.

Udmeldelse og modulændring til færre timer kan ske med en måneds varsel pr. den 1. eller 16. i måneden

Kostordning

Der er etableret madordning i børnehaven. Dvs. at børnene får al kost her fra morgen til aften.
I Børnehuset er der fuld kostordning. Kosten er alsidig og består af 90 % økologiske råvare. Børnene støttes i at blive madmodige.

Læs vores kostpolitik her

Legetøj

Børnene må gerne, på eget ansvar, tage legetøj med. Undgå at give børnene larmende legetøj med.

Opslag

Gør det til en god vane, hver dag, at kigge på gruppernes opslagstavler. Her får du besked om hvad der er sket i dag, eller hvad der skal ske dagen efter.
På DayCare vil der løbende være beskeder og nyhedsbreve.

Påklædning

I løbet af dagen vil børnene indgå i mange aktiviteter og praktiske gøremål.
Børnehaven er børnenes “arbejdsplads”, derfor må påklædningen være fornuftig og praktisk, så børnene kan røre sig, og lege frit. Giv børnene tøj på der kan tåle at blive snavset. Endvidere skal barnet være klædt på efter vejret. Der skal være skiftetøj i barnets garderobe.

Slik

Slik må ikke medbringes.

Sygdom

Syge og smittebærende børn modtages ikke i institutionen.

Medicin: Vi giver ikke børnene medicin. Dog undtagelsesvis, hvis det er i forbindelse med en kronisk sygdom og hertil lægeordineret medicin.

Ændring af oplysninger

Ændring af adresse, arbejdsplads, telefonnr., modul m.m. bedes straks indberettes på den digitale pladsanvisning.

Børn på legeplads

Vi ønsker at skabe et så åbent forhold mellem forældre og personale som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at der gives de fornødne oplysninger mellem parterne, hvilket naturligt vil ske gennem den daglige snak når børnene bliver afleveret, og når de bliver hentet.

Alle ansatte, samt bestyrelsen har tavshedspligt med alt hvad vi får kendskab til i forbindelse med vores arbejde i Børnehuset. 

Forældreforening

Formål

Foreningens formål er at lave arrangementer for børn og forældre i Voel børnehus, samt at støtte op om aktiviteter.

Der er tradition for flg. aktiviteter:

  • Arbejdsdag
  • Sommerfest
  • Fotografering
  • Julehygge

Bestyrelse

Der vælges repræsentanter til forældreforeningen blandt forældre i Voel børnehus. Det tilstræbes, at der vælges en repræsentant og en suppleant fra hver gruppe. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formand er Maja Sølvsten, der er forælder til Sofia ved Stæren.

Forældreforeningen mødes mindst 3 gange om året.

Kontakt

Foreningens kontaktperson er daglig leder af børnehaven

Beslutninger

Beslutninger kan vedtages, hvis mere end halvdelen af de fremmødte stemmer for.

Budget/økonomi

Bestyrelsen træffer i fællesskab beslutninger om, hvordan og til hvad evt. indtjente penge skal bruges til.

  • Alle foreningens penge opbevares i pengekasse på kontoret.
  • Der føres regnskab over foreningens økonomi. Regnskabs året er fra august til august og afstemmes mindst en gang årligt.
  • Foreningen hæfter med foreningens indeholdte kapital.

Beretning

Foreningen aflægger beretning og regnskab ved det årlige forældremøde.

Ophør

Ved foreningens evt. ophør overgår dens aktiver til Voel Børnehus. Nedlæggelse af foreningen kan bestyrelsen vedtage ved kvalificeret majoritet.

Det er bestyrelsen der tegner foreningen.
Der vælges en formand og en ansvarlig for økonomi.
Medlemmer udtræder af bestyrelsen, når de ikke længere har børn i børnehaven.

Se medlemmer af forældreforeningen

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Voel børnehus bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket op til på den her side.

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn